Pedagógiai és Pszichológiai Kar szervezeti egységei

Dékáni Hivatal
Gazdasági Hivatal
Tanulmányi Hivatal
EFOP-3.1.2-16-2016-00001
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
Ember–Környezet Tranzakció Intézet
Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet
Neveléstudományi Intézet
Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely
Pszichológiai Intézet
Sporttudományi Intézet - Szombathely
Alkalmazott Pszichológia Kutatócsoport
Nyelv és Agy Kutatócsoport
Oktatási Intézmény- és Programfejlesztés Kutatócsoport
Kari Könyvtár
Digitális Oktatási Bizottság
Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság
Kari Etikai Bizottság
Kari Habilitációs Bizottság
Kari Kitüntetési Bizottság
Kari Kutatásetikai Bizottság
Kari Ösztöndíjbizottság
Kari Tanács
Kari Tudományos Bizottság
Kreditátviteli Bizottság
Kutatási Transzparencia Bizottság
Minőségbiztosítási Bizottság
Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága
Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács
Tanárképzési Bizottság
Tanulmányi Bizottság