Antidiszkriminációs Nyilatkozat

Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Antidiszkriminációs Nyilatkozata

Az ELTE PPK Pszichológiai Intézete elkötelezetten támogatja a véleménynyilvánítás szabadságát valamint az emberi jogok és méltóság tiszteletben tartását etnikai és szocio-kulturális háttér, nem, vallás, szexuális irányultság, fogyatékosság, politikai vagy más vélemény szerinti különbségtétel nélkül. Mivel a sokszínűséget és a tiszteletteljes kommunikációt alapvetőnek tartjuk, ugyanezt az elkötelezettséget várjuk el az Intézet valamennyi munkatársától, hallgatóinktól, mint egyetemi polgároktól mindennapi és szakmai megnyilvánulásaikban.