Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék

Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 46.
Telefon: + (36-1) 461-2600 / 5661, + (36-1) 461-4500 / 3818
E-mail: tanacsadasiskolapszich@ppk.elte.hu
Honlap: https://pszi.ppk.elte.hu/ip


Vezetés

Kaló Zsuzsa tanszékvezető, egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5640
Szoba: 108
E-mail: kalo.zsuzsa@ppk.elte.hu

Munkatársak

Hernádi Kornélia Ágota tanszéki ügyintéző
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5637
Szoba: 106
E-mail: hernadi.kornelia@ppk.elte.hu
Vajda Erzsébet tanszéki ügyintéző
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5661
Szoba: 106
E-mail: vajda.erzsebet@ppk.elte.hu
Kardos Dorottya hallgatói munkatárs, PhD-hallgató
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5643
Szoba: 105

Oktatók

Bernáth László egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5673
Szoba: 134
E-mail: bernath.laszlo@ppk.elte.hu
Forrás-Biró Aletta egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5638
Szoba: 110
E-mail: forras-biro.aletta@ppk.elte.hu
Jármi Éva egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5643
Szoba: 105
E-mail: jarmi.eva@ppk.elte.hu
Kissné Viszket Mónika egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5662
Szoba: 133
E-mail: viszket.monika@ppk.elte.hu
Kő Natasa egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5638
Szoba: 110
E-mail: ko.natasa@ppk.elte.hu
Kovács Kristóf tudományos főmunkatárs
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5673
Szoba: 134
E-mail: kovacs.kristof@ppk.elte.hu
Dr. Krisztián Ágota egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5658
Szoba: 109
E-mail: krisztian.agota@ppk.elte.hu
Lisznyai Sándor egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5682
Szoba: 131
E-mail: lisznyai.sandor@ppk.elte.hu
Pajor Gabriella egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5675
Szoba: 111
E-mail: pajor.gabriella@ppk.elte.hu
Dr. Pintér Judit Nóra habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5682
Szoba: 131
E-mail: pinter.judit@ppk.elte.hu
Rácz József Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5645
Szoba: 132
E-mail: racz.jozsef@ppk.elte.hu
Dr. Sebestyén Nóra egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5658
Szoba: 109
E-mail: sebestyen.nora@ppk.elte.hu
Solymosi Katalin mestertanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5638
Szoba: 110
E-mail: solymosi.katalin@ppk.elte.hu
Szentiványi Dóra egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5662
Szoba: 132
E-mail: szentivanyi.dora@ppk.elte.hu

Óraadók

Dr. N. Kollár Katalin c. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5675
Szoba: 111
E-mail: kollar.katalin@ppk.elte.hu

Doktoranduszok

Akhtar Hanif PhD-hallgató
Alexandrov Anna PhD-hallgató
Ferencz Veronika PhD-hallgató
Hoffmann Tamás PhD-hallgató
Kiss Dániel Ágoston PhD-hallgató
Kovács Asztrik PhD-hallgató
Kovács Orsolya PhD-hallgató
László Noémi PhD-hallgató
Mahmood Sabrina PhD-hallgató
Pados Eszter PhD-hallgató
Petlele Sophie Nthibane PhD-hallgató
Rakovszky Dorina PhD-hallgató
Tomán Edina PhD-hallgató
Tóth Veronika PhD-hallgató
Wirth Judit PhD-hallgató