Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék

Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék

A Tanácsadás- és Iskolapszichológiai Tanszék bemutatkozása

Tanszékünk a pszichológiai tanácsadás területén egyrészt BA szinten, MA (Tanácsadás- és Iskolapszichológia MA) és posztgraduális szinten (Tanácsadó Szakpszichológus képzés) nyújt kurzusokat.

A képzési programokon keresztül olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése zajlik, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben, az egészséges fejlődést biztosító feltételek és a pszichopatológia kérdéseiben egyaránt jártasak.

Elméleti és gyakorlati felkészültségük hasznosítható az oktatásügy területén az óvoda- és iskolapszichológusi munkakör betöltésére, a gyermekvédelmi intézmények, gyermekotthonok és családvédelmi intézmények pszichológusi feladatainak ellátására és a mentális képességek vizsgálatát végző szakellátásokban.

Mind elméleti felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszerek ismerete terén rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozásokhoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazhatók a nevelési tanácsadás területén, a pályatanácsadásban, a munka- és életvezetési tanácsadás, a krízistanácsadás területén, valamint a családterápiás intézményekben. Munkásságuk elsősorban a prevenció különböző szintjein nyújtható pszichológiai ellátásban hasznosítható. A fejlődés és a változás elősegítése a feladatuk, egyéni esetekben, csoportos és családi rendszerben egyaránt.

Elméleti tudásuk és gyakorlati kompetenciáik alapján alkalmasak team keretében, illetve szupervízióval kísérve nevelési és oktatási problémák feltárására és intervenciós tevékenység tervezésére, végrehajtására, és az ezzel kapcsolatos konzultációk vezetésére pedagógusok, szülők és fiatalok körében.

Képesek fejlesztő és prevenciós jellegű foglalkozások tervezésére és vezetésére kognitív- és személyiségfejlesztési területen. Felkészültek a pályaválasztási tanácsadás diagnosztikus és tanácsadó munkára. Jártasak az egyéni-, csoport- és családi tanácsadás pszichodinamikai ismereteiben. Alkalmasak az életvezetési- és családi tanácsadás területén esetek vezetésére.

Alkalmazhatóak továbbá kritikus élethelyzetben levő személyek számára az életvezetési és krízistanácsadás olyan speciális területeken, mint a büntetés-végrehajtás, kórház és rehabilitációs intézmények.

Elméleti és kutatás-módszertani felkészültségük alkalmassá teszi őket további a gyermek és ifjúkori kutatások végzésére a kognitív-, szociálpszichológiai és személyiségfejlődés, valamint a családdinamika területén. Az itt végzett hallgatók elméletileg felkészültek a doktori programban való tanulmányok folytatására. Tanulmányaik tematikus folytatása a szakpszichológus képzésben elsősorban a tanácsadó-, pedagógia- és gyermekklinikus szakpszichológiai képzés területe.

Tanácsadó szakpszichológus képzés

Iskolapszichológia területen oktatási feladataink a tanárképzéstől a pszichológia és pedagógia szakos képzésig széles területet fognak át. A képzés minden szintjére kiterjed a tevékenységünk a BA és MA képzéstől a szakirányú továbbképzéseken át a doktori képzésig.

A munkatársak többsége a tanárképzésben és a pszichológia szakos képzésben egyaránt végez oktatói tevékenységet.

A  pszichológus szakképzésben a Pedagógiai Szakpszichológus képzést vezetjük, amely az iskola- és óvodapszichológia valamint a gyermekvédelem számára képez szakpszichológusokat. Ez a képzés három évtizedes múltra tekint vissza.

A pedagógia szakos képzésben a BA képzés pszichológia tárgyainak tanításában, az MA képzésben a Felsőoktatás-pedagógia specializáció képzésében veszünk részt.

A tanári képzésben a pszichológia tárgyak oktatásán túl részt veszünk az összefüggő iskolai gyakorlatot kísérő szemináriumok oktatásban is.

A tanár továbbképzések területén is széles körű oktató tevékenységet végzünk. A tanszékünkhöz tartozik a a Fejlesztőpedagógus képzés  és a pedagógus szakvizsgával záruló képzés Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakirányának szakmai vezetése.