Pszichológia PhD

Bemutatkozás

Az ELTE-n a pszichológiai doktori képzés 1993-ban indult, s kezdettől széles pszichológiai spektrum jellemezte: keretei között egyaránt teret kapott az alap- és az alkalmazott kutatás, illetve egyaránt képviseletet nyertek a pszichológia különböző tudományágai. A program – a pszichológiai tudományok differenciáltságának, az ELTE oktatási kapacitásának és a művelt tudományágak szerteágazóságának megfelelően – eleve összetett volt, és több ágra tagolódott, ugyanakkor ezek az ágak kezdettől össze is fonódtak, integratív egységet képeztek. Az elmúlt két évtized során a program kisebb mértékben átalakult, amit részben az egyes tudományágak fejlődése, alakulása, részben személyi változások, részben pedig a Doktori Iskola átstrukturálása indokolt. 

További információk a Pszichológiai Doktori Iskola saját oldalán!