Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék

Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék

Bemutatkozás

Tanszékünk oktatási tevékenysége

Tanszékünk aktívan részt vesz az ELTE PPK, Pszichológia Intézet BA, MA és PhD oktatásában. Az előbbi kettő kurrikulumot angol nyelven is oktatjuk a magyar mellett.

  • A BA oktatásban a fejlődéslélektan tárgyakat oktatjuk, melyek a kognitív fejlődés és a szocializáció területeit járják körbe. A fejlődés-lélektani kurzusokat műhelymunkák és kutatás-módszertani órák egészítik ki, melyek együttesen jó alapot kívánnak adni a hallgatóknak a tipikus fejlődés megismeréséhez. Minden tárgynak van egy felelőse, aki a kurrikulumot összefogja és globálisan biztosítja az adott tantárgy egységes magas színvonalú oktatását.
  • Az Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia MA képzés a Tanszék gondozásában áll, bár igen jelentős a más Tanszékekről beoktató kollégák hozzájárulása is. Mint az MA neve is mutatja, ez egy két lábon álló mesterképzés, melyben a fejlődés-lélektani és a klinikai gyermekpszichológiai modul egymást erősítve, kiegészítve fonódik össze. A szakirány elvégzésével hallgatóink képesek átfogó diagnosztikai munka végzésére, illetve a prevenció különböző szintjein nyújtható pszichológiai ellátásban való részvételre, és széleskörű tájékozottsággal bírnak a bizonyítékokon alapuló pszichológiai terápiák területén. Ugyanakkor kutatási ismereteik és alapos módszertani jártasságuk révén képesek önálló kutatómunkára is. Hallgatóink felkészültek lesznek tanulmányaik folytatására mind a szakpszichológusi - elsősorban gyermekklinikai, tanácsadói, a későbbiekben neuropszichológiai területen -, mind a doktori képzésben.
  • Tanszékünk kollégái oktatják az ELTE PPK Doktori képzésben a Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Moduljának tárgyait.
  • Tanszékünkhöz folyamatosan kapcsolódnak doktori hallgatók, akik mind az oktatásba, mind a kutatásba bekapcsolódnak.
  • Tanszékünk kollégái széleskörűen vesznek részt a vizsgáztatásban, pl. Fejlődéspszichológia szigorlat, BA záróvizsga, MA záróvizsga, Tanárszakos államvizsgák, MA felvételi vizsgák, Doktori felvételi vizsgák.

 

Tanszékünk kutatási tevékenysége

Tanszékünk kollégái a fejlődés és klinikai gyermekpszichológia területén végeznek kutatásokat.

Részletesen lásd ITT.