Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék

Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék

Oktatás

Tanszékünk oktatási tevékenysége

Tanszékünk aktívan részt vesz az ELTE PPK, Pszichológia Intézet BA, MA és PhD oktatásában. Az előbbi kettő kurrikulumot angol nyelven is oktatjuk a magyar mellett.

  • A BA oktatásban a fejlődéslélektan tárgyakat oktatjuk, melyek a kognitív fejlődés és a szocializáció területeit járják körbe. A fejlődés-lélektani kurzusokat műhelymunkák és kutatás-módszertani órák egészítik ki, melyek együttesen jó alapot kívánnak adni a hallgatóknak a tipikus fejlődés megismeréséhez. Minden tárgynak van egy felelőse, aki a kurrikulumot összefogja és globálisan biztosítja az adott tantárgy egységes magas színvonalú oktatását.
  • Az Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia MA képzés a Tanszék gondozásában áll, bár igen jelentős a más Tanszékekről beoktató kollégák hozzájárulása is. Mint az MA neve is mutatja, ez egy két lábon álló mesterképzés, melyben a fejlődés-lélektani és a klinikai gyermekpszichológiai modul egymást erősítve, kiegészítve fonódik össze. A szakirány elvégzésével hallgatóink képesek átfogó diagnosztikai munka végzésére, illetve a prevenció különböző szintjein nyújtható pszichológiai ellátásban való részvételre, és széleskörű tájékozottsággal bírnak a bizonyítékokon alapuló pszichológiai terápiák területén. Ugyanakkor kutatási ismereteik és alapos módszertani jártasságuk révén képesek önálló kutatómunkára is. Hallgatóink felkészültek lesznek tanulmányaik folytatására mind a szakpszichológusi - elsősorban gyermekklinikai, tanácsadói, a későbbiekben neuropszichológiai területen -, mind a doktori képzésben.
  • Tanszékünk kollégái oktatják az ELTE PPK Doktori képzésben a Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Moduljának tárgyait.
  • Tanszékünkhöz folyamatosan kapcsolódnak doktori hallgatók, akik mind az oktatásba, mind a kutatásba bekapcsolódnak.
  • Tanszékünk kollégái széleskörűen vesznek részt a vizsgáztatásban, pl. Fejlődéspszichológia szigorlat, BA záróvizsga, MA záróvizsga, Tanárszakos államvizsgák, MA felvételi vizsgák, Doktori felvételi vizsgák.

Tanszékünk által oktatott BA-s kurzusok magyar nyelven

Fejlődéspszichológia 1.
Fejlődéspszichológia 2.
Kutatási terepgyakorlat a fejlődéspszichológia területén
Fejlődéspszichológia szigorlat
Csecsemő-és gyermekvizsgálatok

Tanszékünk által oktatott BA-s kurzusok angol nyelven

Developmental Psychology 1.
Developmental Psychology 2.
Research Field Practice in Developmental Psychology
Comprehensive Exam in Developmental Psychology
Infant and child studies

A Fejlődés-és Klinikai Gyermekpszichológia MA specializáció kurzusai

Koragyermekkori fejlődés és mentális egészség 1.
Koragyermekkori fejlődés és mentális egészség 2.
Gyermek-és serdülő pszichiátria
A pszichológia biológiai alapjai
A családi szocializáció sajátosságai
Pedagógiai pszichológia
Gyermek-pszichodiagnosztika
Gyermek-és serdülőkori pszichés zavarok terápiás lehetőségei
Egybefüggő szakmai terepgyakorlat 1.
Egybefüggő szakmai terepgyakorlat 2.
Kutatási terepgyakorlat a kutatási szakdolgozat előkészítéshez

A mintaterv az alábbi oldalon érhető el: https://ppkdocs.elte.hu/th/tantervek/mesterkepzes/MA_pszichológia_nappali_2021_v2021.pdf
A Fejlődés-és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék gondozásában álló modulok: VII., XIV. modul
Pszichológia MA képzésen oktatott tárgyak ekvivalenciái megtekinthetők: itt

A Developmental and Clinical Child angol nyelvű MA specializáció kurzusai

Development and mental health in infancy and early childhood 1.
Development and mental health in infancy and early childhood 2.
Child and Adolescent Psychiatry
The biological foundations of psychology
Special features of socialization in the family
Pedagogical psychology
Child-and adolescent assessment
Inventions for child and adolescent mental disorders
Continous field-work 1.
Continous field-work 2.
Research Field-work for the Preparation of the Research Part of the Thesis

Az angol nyelvű képzés mintaterve az alábbi oldalon érhető el: https://ppkdocs.elte.hu/th/tantervek/mesterkepzes/MA_psychology_full-time_2021_v2021.pdf