Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék

Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék

Bemutatkozás

A Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék ebben a felosztásban 2011. októberében jött létre. Külön-külön azonban mindkét területnek korábbra nyúló hagyományai is vannak a Pszichológia Intézeten belül.

A tanszék az „együtt és külön” elvet szem előtt tartva igyekszik a különböző területek önállóságának megtartása mellett gyümölcsöző együttműködést kialakítani. A tanszék alappilléreként szolgáló két terület összekapcsolása nemzetközi szinten is egyedinek számít és nagyon izgalmas szakmai munkára ad lehetőségeket az oktatás, a kutatás és a gyakorlati munka terén egyaránt. A tanszéknek gazdag kapcsolatrendszere van vállalatokkal, külföldi és hazai egyetemekkel is, ami széleskörű kutatási és gyakorlati terepmunka lehetőségeket kínál.

gazdaságpszichológia területének tárgykörébe tartozik a társadalmi élet gazdasági szférájában tevékenykedő egyén, csoport és szervezet tevékenységének megértése, pszichológiai reakcióinak megismerése és sikeres alkalmazkodásának elősegítése. Az ezeken a területeken folytatott kutatások a döntéshozás pszichológiájával, az adaptív és nem adaptív kockázatvállalás elemzésével foglalkoznak és arra is kíváncsiak, ezek hogyan jelennek meg az egyéni gazdasági viselkedés különböző területein (pl. online vásárlás, befektetés, adófizetés, vállalkozás, fogyasztás kapcsán), valamint ide köthető a PR és marketing területeinek vizsgálata is. Szervezeti szinten igyekszik a folyamatokat a maguk komplexitásában megragadni. Ezt a szemléletet követve szervezetpszichológia kiemelt témakörei közt megjelenik

  • a vezetés, hiszen a szervezet sikere nagyban attól függ, hogy a vezetés megfelelően tudja-e irányítani a szervezetet, a tervezés, szervezés, vezetés kielégítően funkcionál-e;
  • az emberi erőforrások felhasználásával kapcsolatos döntések, mi motiválja és mi kedvetleníti el a szervezetben dolgozókat, milyen szükségleteket és elvárásokat képes kielégíteni a szervezet;
  • és a szervezeti kultúra vizsgálatai, mivel a szervezeti működés megértéséhez elengedhetetlen az egyének mellett figyelembe venni azt a szervezeti kultúrát is, ami részben a tágabb társadalmi és gazdasági környezet kifejeződése.

környezetpszichológiai oktató és kutatómunka Dúll Andrea kezdeményezésével és vezetésével indult el az egyetemen. Azóta a környezetpszichológia a graduális és posztgraduális képzésekben nem csak a pszichológia, de az építészet, designer-képzés és tájépítészet területein is jelen van.

A tanszék munkatársai számos képzésben oktatnak a Pszichológia Intézetben és a PPK egészén belül is, a BA, MA és posztgraduális képzésekben. A Tanszék két szakterületének interdiszciplináris jellege nagy előnyt jelent a különböző, Intézeten és Karon belüli, karközi (pl. ELTE TTK) és intézményközi (pl. BME, Corvinus, külföldi egyetemek) kapcsolatok kialakítására és erősítésére.