Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék

Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék

A Szervezet- és vezetéspszichológia Tanszék bemutatkozása

Tanszékünk a szervezet- és vezetéspszichológia, gazdaságpszichológia, környezetpszichológia területek önállóságának megtartása mellett integrált elméleti és készségszinten alkalmazott gyakorlati tudás bázisát képezi az intézetünkben. A Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék alappilléreként szolgáló területek összekapcsolása nemzetközi szinten is egyedinek számít, és nagyon izgalmas szakmai munkára ad lehetőségeket az oktatás, a kutatás és a gyakorlati munka terén egyaránt.

Fő fókuszunk a társadalmi élet gazdasági szférájában tevékenykedő egyén, csoport és szervezet tevékenységének megértése, pszichológiai válaszainak megismerése és sikeres alkalmazkodásának elősegítése. A szervezet- és vezetéspszichológia területén jártas oktatóink a szervezetek sikeres, hatékony működésének, a sikeres működés környezeti feltételeinek, a dolgozói jóllétnek, a vezetői hatékonyságnak a témakörében nyújtanak naprakész tudást. Ezt a szemléletet követve a szervezetpszichológia kiemelt témakörei közt megjelenik:

  • a vezetés, hiszen a szervezet sikere nagyban attól függ, hogy a vezetés megfelelően tudja-e irányítani a szervezetet, a tervezés, szervezés, vezetés kielégítően funkcionál-e;
  • az emberi erőforrások felhasználásával kapcsolatos döntések, mi motiválja, és mi kedvetleníti el a szervezetben dolgozókat, milyen szükségleteket és elvárásokat képes kielégíteni a szervezet;
  • és a szervezeti kultúra vizsgálatai, mivel a szervezeti működés megértéséhez elengedhetetlen az egyének mellett figyelembe venni azt a szervezeti kultúrát is, ami részben a tágabb társadalmi és gazdasági környezet kifejeződése.

A gazdaságpszichológia területéhez tartozó tevékenységeink, kutatásaink a döntéshozás pszichológiájával foglalkoznak, és az egyéni gazdasági viselkedést meghatározó pszichológiai aspektusokra koncentrálnak különféle területeken (pl. online vásárlás, befektetés, adófizetés, vállalkozás, fogyasztás kapcsán), valamint ide köthető a PR és marketing, reklámpszichológia területeinek vizsgálata is.

A szervezet hatékony működésének és a minőségi gazdasági döntések környezeti feltételeinek a megismerésében, azaz a környezetpszichológiai kérdéskörök minőségi oktatásában és kutatásában szorosan együttműködünk a Dr. Dúll Andrea által vezette Ember-Környezet Tranzakció Intézettel.

A fenti három terület integráltan jelenik meg és képezi a Pszichológia MA képzésen belül megjelenő Munka- és szervezetpszichológia specializációnk alapköveit. Továbbá tanszékünk felel a PPK Coach, üzleti edző – szakirányú továbbképzés színvonaláért, valamint az ELTE Gazdaságtudományi Intézet Vezetés és szervezés MA Vezetés- és Szervezetpszichológia specializációjának ellátásért.

Tanszékünk munkatársai számos képzésben oktatnak tehát a Pszichológia Intézetben és a PPK egészén belül is, a BA, MA, doktori és posztgraduális képzésekben egyaránt. Szakterületeink interdiszciplináris jellege nagy előnyt jelent a különböző, Intézeten és Karon belüli (PPK FTI, PPK EKTI), karközi (pl. ELTE TTK, ELTE GTI) és intézményközi (pl. BME, Corvinus, külföldi egyetemek) kapcsolatok kialakításában és erősítésében. Továbbá, gazdag kapcsolatrendszerünk van gazdasági szervezetekkel, külföldi és hazai egyetemekkel is, ami széleskörű kutatási és gyakorlati terepmunka lehetőségeket kínál.

Tanszékvezető:

Dr. Kiss Orhidea Edith docens

kiss.orhidea@ppk.elte.hu

Tel.: 06-1-411-6500/5636

 

Tanszéki ügyintéző:

Fehér Marcell Gábor

feher.rmarcell@ppk.elte.hu

Tel,: 06-1-411-6500/5619