Tanszékünk története

Tanszékünk története

A 90-es évek közepén prof. Dr. Faragó Klára kezdeményezte az ELTE-n – a hazai pszichológusképzésben előzmény nélküli – szervezet- és döntéspszichológiai program kialakítását, ami az 1993-as Bölcsészkari reform keretében valósulhatott meg, mivel ekkor új programok kerültek kidolgozásra a pszichológia oktatás számára.

A 1996 és 2003 között Faragó Klára volt az egyetlen állandó oktatója a programnak, de számos nagylelkű kolléga segítette a munkáját óraadói minőségben. Később további állandó munkatársak is csatlakoztak a szervezeti egységhez.

1996-ban a program első résztvevője mindössze 2 hallgató volt és 1997-ben indult az első igazi évfolyam 9 hallgatóval. A 2000-es évek elejére, a kreditrendszer bevezetésével duplájára nőtt a program volumene és olyan mértékűre duzzadt a jelentkezők száma, hogy felvételi módszereket kellett kidolgozni a túljelentkezés kezelésére.

2003-ban már a Munkapszichológia és Ergonómia tantárgyak oktatói is a Szervezet- és Döntéspszichológia program keretei közé léptek, így idővel a képzés integrálta a munkapszichológia tárgyakat is és ezzel Szervezet-, Munka- és Döntéspszichológia programmá alakult. 2005-ben került sor a kétszintű képzés bevezetésére és a program a Társadalom és Szervezetpszichológia MA szakirányban újult meg. Ekkor megalakult a Gazdaság- és Döntéspszichológiai Intézeti Központ, melynek keretében a tárgykínálat is kibővült olyan tárgyakkal, mint PR, marketing, döntéshozatal patológiája és döntés támogatás. A Központ gondozta a Munka- és Szervezetpszichológia Doktori Programot is az ELTE PPK Doktori Iskolában.

A mesterképzésen immár kevesebb tantárggyal, de több gyakorlati terepen végzendő munkával kibővítve folytatódik a munka.

A környezetpszichológiai oktató és kutatómunka 1995 és 2008 között Dúll Andrea kezdeményezésével és vezetésével zajlott, aki 2004-ben meg is alapította a Környezetpszichológiai Műhelyet az egyetemen.

A Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék megalapítására 2011-ben került sor, amikor is megadatottak a feltételek a két szakterület összekapcsolására, 2012-ben pedig újra elkezdődtek a környezetpszichológiai kutatások. A Gazdaság- és Környezetpszichológiai Intézeti Központ 2007-ig a Neveléstudományi Tanszék szakcsoportjaként működött, de a saját Tanszék megalakulásával Szervezet- és Döntéspszichológiai Szakcsoport néven integrálódott. Szervezeti egységünk 2017-től Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék néven működik tovább. 

2020-tól a tanszék elnevezése Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszékre módosul Kiss Orhidea Edith vezetése alatt, és a szervezet- és vezetéspszichológia. az emberi erőforrás fejlesztés, valamint a munkapszichológia és munkahelyi egészségpszichológia területeit gondozza.