Kutatás

Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék kutatásai

Szervezet- és Vezetéspszichológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport fő célkitűzése a hazai szervezeti működéssel és -vezetéssel kapcsolatos legújabb kutatási irányzatok továbbfejlesztése. Fókuszunkat annak megvizsgálására helyeztük, hogy a személyes, a szervezeti és a környezeti tényezők miként hatnak a szervezet sikerességére? A vezetés kognitív és magatartási szempontjai mentén vizsgálódva, különös hangsúlyt fektetünk a személyes fejlődés folyamatára a vezetővé válás során, valamint a vezetés és követés értelmezésére.

Aktuális témáink:

Szervezeti siker

 1. a szervezeti siker és kudarc reprezentációi
 2. szervezeti siker és szervezeti bizalom összefüggései

Pozitív szervezeti viselkedés

 • Pszichológiai tőke
 1. a pszichológiai tőke mérőeszközének adaptációja magyar szervezetekben
 2. a pszichológiai tőke, a változáshoz való hozzáállás és a szervezeti elköteleződés kapcsolata
 3. a pszichológiai tőke a siker észlelése, a kiégés és a munkafüggőség kapcsolatának nemzetközi összehasonlítása
 4. vezetői magatartás és szervezeti bizalom kapcsolata
 • Szervezeti hang és csend
 1. a szervezeti hang, a munkamotiváció, a pszichológiai tőke, a szervezeti biztonság és a cinizmus kapcsolata
 2. implicit hang elmélet a magyar szervezetekben
 3. hang, csend és szervezeti kultúra

A vezetés kognitív és viselkedési szempontjai

 1. vezetői nézetek a szervezeti változások során
 2. vezetői magatartási világelméletek különböző szervezeti kultúrákban
 3. a szerepidentitás hatása a vezetővé válás folyamatában: az egyéni közreműködői szerepről való áttérés a vezetői szerepre a szervezeten belül.

A vezetővé válás szerepidentitásra gyakorolt hatása

 1. az egyén hatalomérzetének megváltozása
 2. az egyén hatalomhoz való hozzáállásának megváltozása
 3. az egyén működéshez való hozzáállásának megváltozása
 4. az egyén felelősséghez/közösségbeli magatartáshoz való hozzáállásának megváltozása

Munkakörnyezeti és ergonómiai megfontolások a szervezetekben

 1. hatékony, motiváló irodai terek fejlesztése
 2. a digitalizáció hatása és a munkahelyi technostressz

Munkahelyi egészségfejlesztés, stressz, kiégés

Gazdasági és pénzügyi döntések pszichológiája és hálózatkutatások

 

A kutatócsoport vezetője
Prof. Dr. Faragó Klára
farago.klara@ppk.elte.hu