Oktatás

Oktatás

Pszichológia Alapképzés

A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a pszichológia elméleti alapjaiban és alapvető módszereiben jártasak, valamint betekintést adjon az alkalmazott pszichológia részterületeibe. Olyan készségek és technikák elsajátítását teszi lehetővé, amelyeket a hallgató a későbbiekben szakemberként fel tud használni egyének, csoportok és szervezetek működésének mérésére, megismerésére és fejlesztésére.

Kompetenciáink a következő témákban mutatkoznak meg:

  • Szociálpszichológiai kutatási terepgyakorlat az alábbi témákban: online shopping és vásárlás, vásárlói attitűdök és preferanciák, vezetéspszichológia, szervezeti változások, stb.
  • Bevezetés a közgazdaságtan és fogyasztás határtudományaiba
  • Pszichológiai készségtréning az időmenedzsmentben, kommunikációs készségekben, jungi személyiségelméletekben, stb.
  • Megfigyelés és terepvizsgálat, Interjú, fókuszcsoport és tartalomelemzés
  • Bevezetés a munka- és szervezetpszichológiába

További információt az alábbi linken talál: https://pszi.ppk.elte.hu/pszichologia-ba

Mintaterv
 

Pszichológia Mesterképzés

A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik mesterszintű felhasználói a pszichológia-tudomány elméleteinek és módszereinek; akik jártasak a pszichológia különféle területein; akik birtokolják a szakma készségeit és technikáit, és önállóan képesek alkalmazni az egyének, csoportok vagy szervezetek hatékonyságának fejlesztésére. Továbbá, célja a naprakész elméleti anyagok és a gyakorlati eszköztár megismertetése; a szakmai készségek és az elkötelezettség kialakítása a pszichológus szakma irányába. Lehetővé teszi a hallgatók számára a mesterségbeli tudás biztos elsajátítását és annak önálló, hivatásszerű gyakorlását. Az oklevél megszerzése után lehetőség nyílik bekapcsolódni a posztgraduális és a Doktori Iskola képzéseibe.

Kompetenciáink a következő témákban mutatkoznak meg a Szervezet- és Vezetéspszichológia témakörén belül:

Szervezeti stratégia, struktúra és működés
Szervezetpszichológia
Vezetés- és szervezetfejlesztési irányzatok és módszerek
Vezetéspszichológia
Gazdaságpszichológia
Személyzeti pszichológia
Csoport-és szervezeti dinamika
Munkahelyi egészségpszichológia
Munkakörnyezeti és ergonómiai kérdések
Kutatási terepgyakorlat a kutatási szakdolgozat előkészítéséhez
Egybefüggő szakmai terepgyakorlat

A mintaterv az alábbi oldalon érhető el: https://ppkdocs.elte.hu/th/tantervek/mesterkepzes/MA_pszichológia_nappali_2021_v2021.pdf
A Szervezet-és Vezetéspszichológia Tanszék gondozásában álló modulok: X., XI., XIII. modul

További információt az alábbi linken talál: https://www.ppk.elte.hu/pszichologia-ma

Mintaterv

Doktori Iskola: Szocializáció és Társadalmi folyamatok Program

A program célja a hallgatók felkészítése kreatív kutatásokra. Lehetővé teszi számukra olyan témakörök tanulmányozását, melyek az egyén és a társadalom viszonyával kapcsolatosak, valamint amelyek a társadalmi folyamatok pszichológiai összetevőit, hatótényezőit érintik.

A társadalomtudományok kapcsolódó ágainak szempontjait is belevonva, a Doktori Iskola célja a szocializációs szabályok és jelenségek integrált módon való közvetítése – mint az egyén fejlődése, beilleszkedése és szerepvállalása a társadalmon belül. Ilyen értelemben, a tudományos felkészítés a szociálpszichológián túl kiterjed a neveléspszichológia, a fejlődéslélektan és az interkulturális pszichológia számos területére, miközben a gazdasági-, szervezeti- és politikai döntéshozatal pszichológiai vonatkozásait is tárgyalja. A társadalom, a kultúra és a gazdaság egymástól függően és természetes módon alakítják és építik a környezetet – mint azt a környezetpszichológiai kutatások eredményei szisztematikusan igazolják.

A program keretet ad és felkészít a történeti politikai- és szervezetpszichológia tudományos művelésére és alkalmazására is (nem utolsó sorban megcélozva a non-profit szférát, mint az iskolai szervezeteket).

További információt az alábbi linkre kattintva talál: https://www.ppk.elte.hu/pszichologiaphd

 

Szervezet-, vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus képzés

Minden fontos információ a képzésről itt található: https://ppk.elte.hu/szakiranyu/szervezet-es-vezetofejleszto-es-munkapszichologiai-szakpszichologia

A nyílt napon történt tájékoztatás anyaga elérhető itt.

Az évnyitó előadás anyaga elérhető itt.

Mintaterv

 

Coach- üzleti edző szakirányú továbbképzés

Minden fontos információ a képzésről itt található: https://ppk.elte.hu/szakiranyu/coach

Mintaterv

 

Tanszékünk oktatási tevékenységet folytat továbbá az ELTE Gazdálkodástudomány Karán, gondozza  a Vezetés és szervezés mesterszakjának Vállalati szervezés és vezetés modulját!