Projektek

Futó projektek

Témavezető neve

Projekt címe

Pályázat kiírója

Konstrukció

Projekt azonosítója

Projekt kezdete

Projekt zárása

Nagy Tamás

ELTE PPK TDK műhelyfoglalkozások - 2021

EMMI

HHTDK

 

2021.07.01

2022.06.30

Veres-Székely Anna

A hatékony alkalmazkodás kulcsfontosságú elemei kihívást jelentő környezetben

MTA

MTA Lendület

MTA-Lendület 2018-412

2018.07.01

2023.06.30

Király Ildikó

Az emberi szocialitás kognitív alapjai

MTA

MTA Lendület

MTA-Lendület 96228 

2017.09.01

2022.08.31

Király Ildikó

A virtuális világ okozta változások a társas megismerésben

MTA

Post-COVID

PC2022-2/2022

2022.01.01

2023.12.31

Cserjési Renáta

Post-COVID betegek neuropszichológiai funkcióinak innovatív rehabilitációja

MTA

Post-COVID

PC2022-3/2022

2022.01.01

2023.12.31

Kende Anna

ENGAGE

EB

REC

No. 963122

2021.01.01

2022.12.31

Kekecs Zoltán

BIAL Foundation for scientific research 2016/2017

Bial Foundation

BIAL

No.503323055

2017.05.01

2022.10.30

Krajcsi Attila

Searching for the basis of symbolic number understanding

CELSA

Research Fund

CELSA/19/011

2019.10.01

2022.09.30

Felvinczi Katalin

Frontline Politeia

EB

JUST

101045880

2022.01.01

2023.12.31

Honbolygó Ferenc

MASH-up n' HEI

EB

ERASMUS+

2021-1-CY01-KA220-HED-000023329

2022.02.28

2025.02.27

Király Ildikó

Perspektívák: új irányok a tudatelmélet kutatásában

NKFIH

OTKA K_16

K116779

2016.01.01

2020.12.15

Kovács Kristóf

A kognitív képességek vizsgálatának új, hálózat-alapú megközelítése

NKFIH

KH_18

KH 130424

2019.09.01

2022.02.27

Aczél Balázs

A kontroll adaptáció kognitív és affektív modulátorainak feltárása

NKFIH

OTKA FK_20

FK134918

2020.10.01

2023.09.30

Logemann H.

„Mechanisms of self-regulation

NKFIH

OTKA K_19

K131635

2019.12.01

2023.11.30

Kovács Kristóf

A specifikus kognitív képességek természete és meghatározói

NKFIH

OTKA FK_21

FK138971

2021.09.01

2025.08.31

Kun Bernadette

Különböző addikciós magatartásformák (munkafüggőség, problémás videojáték-használat és kannabisz-használati zavar) kognitív profiljának feltárása

NKFIH

OTKA FK_20

FK134807

2020.11.01

2024.10.31

Reinhardt Melinda

A nem öngyilkossági szándékkal történő szándékos önsértés és az önszabályozás kapcsolatának feltárása bio-pszicho-szociális keretrendszerben

NKFIH

OTKA FK_21

FK138604

2021.11.01

2025.10.30

Nagy Tamás

„Az érzelmi arousal szerepe a média által kiváltott stressz-felépülésben

NKFIH

OTKA PD_19

PD131954

2019.12.01

2022.11.30

Miklósi Mónika

Technológia-alapú viselkedésterápiás szülőtréning program fejlesztése a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar és komorbid diszruptív zavarok megelőzésére és kezelésére

NKFIH

OTKA PD_20

PD134849

2020.10.01

2023.09.30

Kende Anna

A csoportközi szolidaritás pszichológiai háttere

NKFIH

OTKA K_21

K138429

2021.12.01

2025.11.30

Krajcsi Attila

A számmegértés új alapjai

NKFIH

OTKA FK_19

FK132165

2019.12.01

2022.11.30

Rácz József

A szélsőségesen deprivált élethelyzet szociológiai- pszichológiai-egzisztencialista csapdája: a jelenorientáció és a pszichoaktív anyag-használat

NKFIH

OTKA K_20

K 135629

2020.12.01

2024.11.30

Forgács Bálint

Kommunikációs pragmatika csecsemőkorban: A beszéd bejóslása, a tudatelmélet, a beszélőváltás és a fogalmi fejlődés közti összjáték felderítése

NKFIH

OTKA FK_17

FK125417

2017.09.01

2023.02.28

Kekecs  Zoltán

„Sham hipnózis: Egy minimálisan hatékony vagy placebo hipnózis indukciós technika hipnóziskutatásban használható kontrollhelyzetként való validálása”

NKFIH

OTKA FK_19

FK132248

2019.12.01

2023.11.30

Németh Ágnes

Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése

NKFIH

OTKA K_21

K139265

2021.09.01

2025.08.31

File Domonkos

Függőségekkel kapcsolatos pszichológiai távolságok hatásának vizsgálata a leszokásra való hajlandóságra

NKFIH

OTKA PD_21

PD138976

2021.09.01

2025.08.31

Kökönyei Gyöngyi

„Fiatalok mentális és szomatikus egészsége a perszeveratív kogníciók kontextusában”

NKFIH

OTKA FK_18

FK128614

2018.11.01

2022.10.31

Demetrovics Zsolt

Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata: Protektív- és rizikófaktorok az addikciós folyamatok hátterében

NKFIH

KKP_17

KKP126835

2018.01.01

2023.12.31

Németh Dezső

Az implicit szekvenciatanulás egységes modellje felé

NKFIH

OTKA K_18

K128016

2018.09.01

2023.08.31

Simor Péter

Az alvás mikrostruktúrájától a szubjektív élményekig: Kérgi hálózatok, információfeldolgozás és álomélmények pszichofiziológiai vizsgálata

NKFIH

OTKA FK_18

FK128100

2018.10.01

2022.09.30

Felvinczi Katalin

Addiktológiai problémák az általános populációban: a trendek nyomonkövetése és az alkalmazott módszertan megújítása

NKFIH

OTKA K_18

K128604

2018.09.01

2022.01.01

Rácz József

„Kvalitatív pszichológiai könyv írása”

NKFIH

Mecenatúra MEC_K

MEC_K 141136

2021.12.01

2022.11.30

Vizin Gabriella

„A pszichodiagnosztika kézikönyve”

NKFIH

Mecenatúra MEC_K

MEC_K 141340

2022.01.01

2023.10.31