Pszichológia MA

Pszichológia MA

Pszichológia MA

A képzés célja

olyan gyakorlati és tudós szakemberek képzése, akik a társadalmi, a gazdasági, az állami és politikai élet, a civil és a magánszféra területén, az egészségügyben egyaránt önállóan képesek a humán erőforrások (szervezetek és egyének) fejlesztését, hatékonyságuk növelését, kapacitásuk bővítését, működésük optimalizálását elősegíteni, a munkaerőpiacon szereplők képzését, egészségének fejlesztését és védelmét ellátni. 

A belépéshez szükséges szakok

A szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek pszichológia alapszakos (BA) végzettséggel (vagy korábbi rendszerű pszichológiai egyetemi végzettséggel). 

A szakirány választható specializációi

A pszichológiai mesterképzés közös elemei a négy alapvető pszichológiai szakterületen (általános lélektan, fejlődéslélektan, személyiség-lélektan, társadalomlélektan) mindenki által hallgatott mesterkurzusok, szakmai készségfejlesztés, pályaszocializáció. 

Hét specializációt kínálunk (68 kredites, jelentős volumenű specializációként): 

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció
Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció
Klinikai és egészségpszichológia specializáció
Kognitív pszichológia specializáció
Munka- és szervezetpszichológia specializáció (szervezet- és vezetéspszichológiai fókusszal)
Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció 
Társadalom- és szervezetpszichológia specializáció (szociálpszichológiai fókusszal)

A mesterképzés fontos újítása az összefüggő külső terepgyakorlat bevezetése, melynek során a választott specializációhoz kapcsolódó munkahelyeken néhány hetes gyakornoki munkát vé-gez minden hallgató.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles pszichológus

Elhelyezkedési lehetőségek

Az egészségügy, az oktatás, a munka, a sport, a művészet, az ipar, a közigazgatás egyaránt igényli a fejlesztésben, a gyógyításban, a megelőzés tudományában és a kommunikáció hatékony alkalmazásában kiképzett pszichológus szakemberek munkáját. Az okleveles pszichológus diploma feljogosít szakpszichológusi képesítés megszerzésére, doktori szintű képzések el-végzésére, illetve a legkülönbözőbb pszichológusi munkakörök betöltésére.

További információk a képzésről:

Pszichológia MA általános tájékoztatója

Fejlődés és klinikai gyermekpszichológia specializáció tájékoztatója

Klinikai és egészségpszichológia specializáció tájékoztatója

Kognitív pszichológia specializáció tájákoztatója

Munka és szervezetpszichológia specializáció tájékoztatója (Szervezet és vezetéspszichológia)

Társadalom és szervezetpszichológia (Szociál és és interkulturális pszichológia)

Pszichológia MA utáni szakmai lehetőségek

Felvételi

Felvételi információ

Az ELTE PPK nyílt hete keretében megtartott alap- és mesterszakos tájékoztató előadások felvételei elérhetők