Specializációk

A fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció a tipikus és az atipikus fejlődés területén korszerű elméleti és módszertani tudás nyújt átfogó diagnosztikai munka, terápia, saját kutatómunka végzéséhez gyermekekkel foglalkozó intézményekben. Készségszintű tudást nyújt, szupervízió mellett végezhető diagnosztikai és terápiás tevékenységre és kutatómunkára. 

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: pszichopatológia, diagnosztika, terápiás tevékenységek, fejlődéspszichológiai és klinikai gyermekpszichológiai kutatások. 


Az interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció az interkulturalitást nem csupán elméletileg alapozza meg, hanem nagy hangsúlyt fektet annak gyakorlati alkalmazására is a pszichológusi munka különböző területein. A hallgatók későbbi munkájuk során akár kutatóként, akár gyakorlati szakemberként hasznosítani tudják a nálunk megszerzett tudásukat; képessé válva a sokféleségben rejlő lehetőségek kreatív kiaknázására. További információk: https://ippi.ppk.elte.hu/specializacio


A klinikai és egészségpszichológia specializáció átfogó diagnosztikai, terápiás, klinikai kutatási ismeretekkel bíró és széles körű módszertani jártassággal rendelkező szakembereket képez, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés szolgálatába állítani. Célja az egészségkárosodás és mentális problémák megelőzésének, korai felismerésének, kezelésének / terápiájának, illetve rehabilitációjának módszertani megismertetése. Felkészíti a hallgatókat a klinikai gyakorlati és a kutatómunka gyümölcsöző összehangolására. 

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: klinikai és diagnosztikus munka, segítő, motiváló kommunikáció, egészségfejlesztési programok tervezése és értékelése, klinikai kutatások értékelése és gyakorlati relevanciájának azonosítása.


A kognitív pszichológia specializáció hallgatói magas szinten és széles látókörben elsajátítják a modern kísérleti pszichológia, és ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket, és alkalmazásuk készségeit. Lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni. Tájékozottságot biztosít a kapcsolódó területeken – elsősorban a neuropszichológia, kognitív tudomány, idegtudomány, neurobiológia – ismeretanyagában és módszereiben.


A munka- és szervezetpszichológia specializáció - szervezet- és vezetéspszichológiai fókusszal - hallgatói képessé válnak a munkatársak, a vezetők, a teamek és a szervezetek eredményességének, szociális és érzelmi tőkéjének fejlesztésére a vezetés- és szervezetpszichológia modern ismeretanyagának és gyakorlati eszköztárának alkalmazása révén. Belső munkatársként a HR, a munkaerő- és szervezet-fejlesztés területén, külső szakemberként szervezetfejlesztő, coaching- és tréningcégek munkatársaként is jól hasznosíthatók a specializáción megszerzett kompetenciák. 
 

A specializációnak moduláris felépítése van, melyek közül a hallgató szabadon választhat. Moduljai: 
•    Vezetés- és szervezetfejlesztés modul
•    Egyéni és csoportos fejlesztésmodul 
•    Környezetpszichológiai modul
•    Gazdasági és szervezeti kommunikáció modul.


A tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció elsősorban gyakorlatban dolgozó szakembereket képez, akik diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési és krízistanácsadás területeivel foglalkozó intézményekben képzelhető el.

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: életvezetési, pár és családi tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, csoportos tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológia, nevelési tanácsadás, krízisintervenció, gyermek-pszichodiagnosztika, egészségpszichológiai tanácsadás.   


A társadalom- és szervezetpszichológia specializációszociálpszichológiai fókusszal - folyamatosan megújuló elméleti és a gyakorlatban is alkalmazható tudást ad a szociálpszichológia különböző területein: a kurrens tudományos kutatásokról, valamint a társadalom és a gazdaság, a közvélemény, az oktatás és a média folyamatainak szociálpszichológiai elemzéséről. Segít jártasságot és készségeket kialakítani akár az elméleti vagy alkalmazott kutatói, akár a szakértői-tanácsadói karrierhez.

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: tudományos kutatás, közvélemény- és piackutatás, politikai tanácsadás, döntéstámogatás, reklám, marketing, médiaelemzés.

A Pszichológiai Intézet pszichológia MA képzési programjában oktatott tantárgyakat tartalmazó mintatervek elérhetők itt