Szakdolgozat

MA Szakdolgozat

Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanév szeptemberétől megkezdő hallgatók számára a diplomamunka két kötelező részből tevődik össze: kutatási részből és alkalmazott részből. A két rész két eltérő dolgozat leadását jelenti két eltérő időpontban. Lásd alább a pontosításokat:

Kutatási rész:

A kutatási témabejelentő lap leadási határideje: tavaszi záróvizsgához a megelőző év május 15., az őszi záróvizsgához a megelőző év október 15.

témabejelentőt specializációnak megfelelő tanszéken kell leadni, az esetleges titkosságot kérő dokumentummal együtt. VÁLTOZÁS: A 2020/2021-es tanév őszi félévében a távolléti ügyintézés miatt a témabejelentés a Tanulmányi Hivatal tájékoztatása szerint Qualtrics-ban zajlik, határideje október 15.

A kutatási szakdolgozati részt a Tanulmányi Hivatal tájékoztatása szerint a Neptunba kell feltölteni elektronikus formában a leadási határidőig (kutatási esetén április 20/november 20-ig). A borítón a lap tetején az intézmény, a kar, és a szak neve szerepel. Alatta a „Szakdolgozat” megnevezés. A lap alsó harmadában bal oldalt a készítő neve. A lap alján, középen évszám (1. sz. Melléklet a követelményekben).

Alkalmazott rész:

Az alkalmazott témabejelentő lap leadási határideje: a tervezett benyújtás félévében a szorgalmi időszak második hetének vége (pénteki nap). VÁLTOZÁS: A 2020/2021-es tanév őszi félévében a távolléti ügyintézés miatt a témabejelentés a Tanulmányi Hivatal tájékoztatása szerint október 15.

témabejelentőt a specializációnak megfelelő tanszéken kell leadni, az esetleges titkosságot kérő dokumentummal együtt. VÁLTOZÁS: A 2020/2021-es tanév őszi félévében a távolléti ügyintézés miatt a témabejelentés a Tanulmányi Hivatal tájékoztatása szerint Qualtrics-ban zajlik, határideje október 15.

Az alkalmazott szakdolgozati részeket a Tanulmányi Hivatal tájékoztatása szerint a Neptunba kell feltölteni elektronikus formában a leadási határidőig (alkalmazott esetén május 15/december 15-ig). A borítón a lap tetején az intézmény, a kar, és a szak neve szerepel. Alatta a „Szakdolgozat” megnevezés. A lap alsó harmadában bal oldalt a készítő neve. A lap alján, középen évszám (1. sz. Melléklet a követelményekben).

Diplomamunka kutatási részének leadási határideje: 

(őszi félévben) november 20. 
(tavaszi félévben) április 20.

Diplomamunka alkalmazott részének leadási határideje: 

(őszi félévben) december 15. 
(tavaszi félévben) május 15.

További dokumentumok: