Oktatás

Oktatás

Pszichológia Alapképzés

A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a pszichológia elméleti alapjaiban és alapvető módszereiben jártasak, valamint betekintést adjon az alkalmazott pszichológia részterületeibe. Olyan készségek és technikák elsajátítását teszi lehetővé, amelyeket a hallgató a későbbiekben szakemberként fel tud használni egyének, csoportok és szervezetek működésének mérésére, megismerésére és fejlesztésére.

Kompetenciáink a következő témákban mutatkoznak meg:

 • Szociálpszichológiai kutatási terepgyakorlat az alábbi témákban: online shopping és vásárlás, vásárlói attitűdök és preferanciák, vezetéspszichológia, szervezeti változások, stb.
 • Bevezetés a közgazdaságtan és fogyasztás határtudományaiba
 • Pszichológiai készségtréning az időmenedzsmentben, kommunikációs készségekben, jungi személyiségelméletekben, stb.
 • Megfigyelés és terepvizsgálat, Interjú, fókuszcsoport és tartalomelemzés
 • Bevezetés a munka- és szervezetpszichológiába

További információt az alábbi linken talál: https://pszi.ppk.elte.hu/pszichologia-ba

Mintaterv

Mesterképzés

Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció elsősorban gyakorlatban dolgozó szakembereket képez, akik diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési és krízistanácsadás területeivel foglalkozó intézményekben képzelhető el.

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: életvezetési, pár és családi tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, csoportos tanácsadás, óvoda- és iskolapszichológia, nevelési tanácsadás, krízisintervenció, gyermek-pszichodiagnosztika, egészségpszichológiai tanácsadás.   

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Egyéni életvezetési tanácsadás
 • Csoportos tanácsadás
 • Diagnosztikai módszerek az egyéni tanácsadásban
 • Krízistanácsadás
 • Családi tanácsadás
 • Pálya- és munkatanácsadás
 • Iskolapszichológia
 • Nevelés és oktatás pedagógiája és pszichológiája
 • Fejlődéspszichopatológia és egyéni tanácsadás az iskolában
 • Gyermekvédelmi pszichológia (HH roma)
 • Egészségfejlesztés  és preventív programok iskolában
 • Tanulási zavarok diagnosztikája és fejlesztése
 • Tanulást segítő módszerek, tehetséggondozás
 • Iskolapszichológia esetelemzés és csoportfejlesztés

A szakirány felelőse: Kaló Zsuzsa

Mintaterv

További információt az alábbi linken talál: https://pszi.ppk.elte.hu/pszichologia-ma

Tanácsadó szakpszichológus továbbképzés

A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia lehetőségeire támaszkodva általános gyakorlati, egészségszolgáltatást ellátó pszichológiai segítséget nyújtsanak, megtalálva az érzelmek társas, munkahelyi, iskolai és fizikai egészséggel való kapcsolatát az adott kliens különböző életszakaszaiban, az élet különböző állomásait követve. 

A szakirányú továbbképzés fókuszába a tipikus életstresszorok és azok a súlyos kimenetelek kerülnek, amivel a személy egyénileg, családban, csoportban és szervezetben egyaránt küzdhet. A tanácsadó szakpszichológusok segítik a személyt a fizikai, érzelmi és a mentális egészség javításában, a jóllét-érzésében, enyhítik a distressz érzését és oldják a krízist. 

A tanácsadó szakpszichológus munkaterülete olyan problémák kezelését jelenti, mint különböző kapcsolati nehézségek, benne házassági és családi helyzetek, stressz-kezelés és megküzdés a negatív életeseményekkel, a személyes/társas alkalmazkodás nehézségeinek segítése, visszatérő kapcsolati nehézségek oldása, döntéshozatal a karrierről, a munkáról, az iskola-munka-nyugdíj átmeneteinek segítése, tehetséggondozás, tanulási és készségdeficitek kezelése, testi fogyatékosság, betegség vagy sérülésekhez való alkalmazkodás segítése, szervezeti problémák kezelése. 

Így a tanácsadó szakpszichológusok segítséget tudnak nyújtani az életvezetési és -pályakrízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzésében és megoldásában.

Mintatanterv