Történet

Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék története

A Pszichológiai Intézet Iskolapszichológia Tanszéke és Pszichológiai Tanácsadás Tanszéke összeolvadásával jött létre a Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék.

Az Iskolapszichológia Tanszék jogelődje, az Iskolai pszichológiai Intézeti Központ egyidős a Pedagógiai Pszichológiai Karral, így hosszú „történelmi múlttal” nem büszkélkedhetünk. Tevékenységi körünk ennek ellenére több évtizedre nyúlik vissza. Ez a szervezeti egység a Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetének tanárképzéssel és iskolapszichológiával foglakozó munkatársaiból és a Főiskolai Kar pszichológia oktatóiból alakult, a közös pont a munkásságunkban a tanárképzés, melyben az előbbi munkatársak a tanárképzés elméleti anyagának tartalmi megújításában vállaltak már az 1980-as években vezető szerepet, a Főiskolai Kar munkatársai a gyakorlati képzés területén rendelkeztek jelentős eredményekkel.

Az oktatás másik jelentős területe a pszichológusképzéshez kötődik. Az iskolapszichológus képzés, melyben az országban elsőként nyújtunk az 1990-es évektől önálló szakirányt, valamint a pedagógiai pszichológia szakképzés, mely az óvoda- és iskolapszichológia mellett a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára is nyújt szakirányú képzést.

A tanárképzés tartalmi fejlesztése kezdetektől jelentős feladat volt, és ez áll munkánk központjában jelenleg is. Ennek eredménye több, a pedagógusképzésben széles körben használt tankönyv és kézikönyv: Bernáth L., Solymosi K. szerk. (1997) Fejlődéslélektan Olvasókönyv. Budapest, Tertia.
Bernáth L., Révész Gy. (szerk.) (1998): A pszichológia alapjai. Budapest, Tertia.
Mészáros A. szerk. (2002) Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest, Eötvös Kiadó.
N. Kollár K., Szabó É. szerk. (2004) Pszichológia pedagógusoknak. Budapest, Osiris.
N. Kollár K., Szabó É. szerk. (2017) Pedagógusok pszichológiai kézikönyve. Budapest, Osiris.

A Tanszék kutatási tevékenységének jelentős része is a tanárképzés és iskola világához kapcsolódik.

A tanszék tevékenységi köréhez tartozik az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis működése, mely az iskola- és óvodapszichológia szakterületének szakmai műhelye.

A Tanácsadás Pszichológiája Tanszék története a nyolcvanas évekig vezethető vissza – ekkor szinte minden nem-klinikai alkalmazott területet a Pályaszocializációs és Munkapszichológiai Szakcsoport összegzett. Kiemelt oktatási területeink voltak a szervezet-lélektan és szervezetfejlesztés, a tanácsadás pszichológiája, családi tanácsadás és családterápia, a nevelési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, munkalélektan és ergonómia.

2002-től a Tanszék tisztább profillal, a pszichológiai tanácsadás és határterületein nyújt képzést és kutatási programokat. A képzési programjainkban a hallgatók a tanácsadás legfontosabb készségeit, módszereit sajátíthatják el egy élményalapú, gyakorlati készségek elsajátítását is segítő “learning by experience” alapú tanulókörnyezetben.

A képzési programok kifejlesztésének keretében a Norman Amundson és munkatársai által Magyarországon bemutatott, az Unversity of British Columbia oktatói által kifejlesztett rendszerének egy hazai adaptációját dolgoztuk ki, amelyben a hallgatók a tanácsadás folyamatának egyes szakaszaira dolgoznak ki saját módszertani tervet.