Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10/B.
Telefon: +(36-30) 417-9946;+(36-30) 120-2167
E-mail: esi@ppk.elte.hu
Honlap: https://esi.ppk.elte.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/elteppkesi

Az intézetigazgatói feladatokat átmenetileg Zsolnai Anikó dékán látja el.


Vezetés

Patakiné Bősze Júlia intézetigazgató-helyettes, habilitált egyetemi docens

Munkatársak

Béki Barbara intézeti ügyintéző
Telefon/Mellék: + (36-30) 120-2167
E-mail: beki.barbara@ppk.elte.hu
Körösligeti Zsuzsanna intézeti ügyintéző
Telefon/Mellék: + (36-30) 417-9946
E-mail: korosligeti.zsuzsa@ppk.elte.hu
Gál Vera laborasszisztens
Suhaj Csilla laborasszisztens

Oktatók, kutatók

Béki Piroska egyetemi adjunktus
Beszkid Attila testnevelő tanár
Boros Szilvia habilitált egyetemi docens
Bukta Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Cseh Gábor testnevelő tanár
Dibusz István testnevelő tanár
Dömötör Ágnes testnevelő tanár
Szabó Attila egyetemi tanár
Elek József testnevelő tanár
Ferentzi Eszter egyetemi adjunktus
Gősi Zsuzsanna habilitált egyetemi docens
Karsai István tudományos főmunkatárs
Kassay Lili egyetemi docens
Kézsmárki Éva Mónika tudományos segédmunkatárs
Koncz Ádám egyetemi adjunktus
Körmendi János egyetemi tanársegéd
Kovácsik Rita egyetemi adjunktus
Lovas Dóra Mónika testnevelő tanár
Lukács Anikó testnevelő tanár
Magyar Márton egyetemi adjunktus
Patakiné Bősze Júlia habilitált egyetemi docens
Petróczi Andrea tudományos főmunkatárs
Pintér Vanda testnevelő tanár
Ránky Márta testnevelő tanár
Szemere Tibor Pál tudományos munkatárs
Tabi Norbert egyetemi adjunktus
Tarsoly Zsolt testnevelő tanár

Óraadók

Doktoranduszok

Aigner Iván PhD-hallgató
Bartos Adél PhD-hallgató
Vig Luca PhD-hallgató