Dékáni Hivatal

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. I. em. 102
Telefon: + (36-1) 461-4500 / 3464 
E-mail: dekani.hivatal@ppk.elte.hu

A Dékáni Hivatal a Kar integrált működését, a dékán munkáját és a döntéshozó testületeket segítő, előkészítő és végrehajtó, a hivatalvezető irányításával működő szervezeti egység. Feladata a kari igazgatási, adminisztratív tevékenységek koordinálása, a személyügyi, valamint a gazdálkodási ügyviteli és szervezési ügyintézés.

A Dékáni Hivatal

  • támogatja a Kar vezetéséhez rendelt feladatok előkészítését és végrehajtását;
  • koordinálja a kari adatszolgáltatást és -bekérést, a stratégiai dokumentumok és beszámolok készítését;
  • előkészíti a Kar szabályozásait, véleményezi a módosítási tervezeteket, aktualizálja a kari szabályzatokat, utasításokat, felügyeli azok közzétételét;
  • ellátja, támogatja a Kar testületeinek működésével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a Kar testületi és egyéb üléseinek előkészítését, a kari tanácsi döntések végrehajtásával kapcsolatos koordinációs és végrehajtási tevékenységet végez;
  • ellátja a dékáni titkársági, iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat;
  • közreműködik a kari informatikai, üzemeltetési, pénzügyi és vagyongazdálkodási feladatainak a szervezésében;
  • támogatja a Kar épületeiben megvalósuló oktatási és egyéb tevékenységeket, biztosítja azok technikai feltételeit;
  • megtervezi, irányítja és működteti a Kar külső és belső kommunikációját, valamint a kari rendezvények szervezését;
  • részt vesz a Kar nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében, fenntartásában és fejlesztésében.

Vezetés

Bolla Adrienn hivatalvezető
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3830
Szoba: 102
E-mail: bolla.adrienn@ppk.elte.hu
Lőrincsik Éva hivatalvezető-helyettes, jogi referens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3498
Szoba: 102
E-mail: lorincsik.eva@ppk.elte.hu

Hivatali egységek