Történeti Szociálpszichológiai Szakgyűjtemény

Történeti Szociálpszichológiai Szakgyűjtemény

Bemutatkozás

Az egyedülálló könyvgyűjteményt 2004-ben William McGuire (1925–2007) korszakos jelentőségű amerikai szociálpszichológus professzor, a Yale Egyetem tanára és az ELTE díszdoktora bízta egy ELTE -hez kapcsolódó kuratórium kezelésére abból a célból, hogy a Pszichológiai Doktori Iskola munkáját segítse és tudománytörténeti kutatások kiindulópontja legyen.

A könyvek és folyóiratok magángyűjteménye, amelyet McGuire professzor halmozott fel munkássága során, egyedi és megismételhetetlen. A kötetek és 17 folyóirat-sorozat főként a szociálpszichológia és határtudományai művelői számára jelentenek értékes történeti forrást, de ezen túl több más szakterülethez tartozó munkák, valamint tudománytörténeti és módszertani művek is találhatók a gyűjteményben.

A McGuire család az alapító elhunyta után is gyarapítja a folyóirat-állományt, és a kuratóriumot vezető dr. Hunyady György professzor hazai és külföldi kiadványokból különgyűjteményt alakított ki a könyvtár keretében, amelyet pályázati források révén nyert könyvanyag is folyamatosan frissít.

A szakgyűjtemény megtekinthető az Intézetünk 2. emeletén.