Oktatás

Oktatás

Az MA szakzáró vizsgákról:

A szakdolgozat készítése
 

Témavezetésre felkérhető olyan belső – elsősorban tanszéki – oktató, aki legalább PhD fokozattal rendelkezik.

Kivételes esetben nem minősített oktató is vállalhat szakdolgozót, de ilyenkor a kettős témavezetés elve alapján a tanszék vezetője második, a szükséges fokozattal rendelkező témavezetőt is kijelöl.

Külsős témavezető esetében kizárólag PhD (vagy magasabb) fokozattal rendelkező kolléga vezethet szakdolgozatot, ilyenkor második témavezetőt felkérni nem kötelező, de ajánlott.

szakdolgozat formai és tartalmi követelményeiről, valamint a kutatásetikai engedélyről itt olvashat.

A témabejelentés a 2020/2021-es tanév őszi félévtől Qualtrics-ban zajlik, az alábbi határidőkkel:

kutatási dolgozatnál

 •  a tavaszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben május 15.
 •  az őszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben október 15.


alkalmazott dolgozatnál

 • a tervezett benyújtás félévében a szorgalmi időszak második hétének végéig (péntekig).


 A szakzáróvizsgáról

A szakzáróvizsgák legközelebbi időpontja tanszékünkön:

2022. június 20-28. között

A záróvizsgák beosztását a T.O. honlapon teszi közzé egy komplett adatbázis és keresőfelület létrehozásával, a tanszéken készült beosztás alapján.

A bírálók/másodolvasók kijelölését, valamint a velük való kapcsolatfelvételt, a záróvizsgán való részvétel egyeztetését a tanszék végzi.

Az elkészült szakdolgozati  bírálatokat a bírálók a Neptunba töltik fel, legkésőbb a záróvizsga előtti 14. napon.

Letölthető dokumentumok Méret
Igazolólap hosszú terepgyakorlathoz 122.5 KB
Szakdolgozati témák (magyar) 140.75 KB
Thesis topics (English) 117.01 KB

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

MA záróvizsga menete elérhető itt.

Útmutató tudományos közlemények felépítéséhez I.

Plágium ügyek intézeti szintű szabályozása

Pszichológia MA szakdolgozati értékelő lap a szakdolgozat kutatási részéhez (érvényes: 2019. szeptember 1-től) 


Klinikai és egészségpszichológia specializáció

A Klinikai és egészségpszichológia specializáció átfogó diagnosztikai, terápiás, klinikai kutatási ismeretekkel bíró és széles körű módszertani jártassággal rendelkező szakembereket képez, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés szolgálatába állítani. Célja az egészségkárosodás és mentális problémák megelőzésének, korai felismerésének, kezelésének / terápiájának, illetve rehabilitációjának módszertani megismertetése. Felkészíti a hallgatókat a klinikai gyakorlati és a kutatómunka gyümölcsöző összehangolására. 

Kompetenciákat nyújt a következő területeken: klinikai és diagnosztikus munka, segítő, motiváló kommunikáció, egészségfejlesztési programok tervezése és értékelése, klinikai kutatások értékelése és gyakorlati relevanciájának azonosítása.

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

 • Interjútechnikák és alapkészségek a klinikumban
 • Pszichopatológia
 • Gyermek- és serdülő pszichiátria
 • Neuropszichológia (diagnosztika és rehabilitáció)
 • Pszichodiagnosztika és klinikai esetmegbeszélés I. és II.
 • Pszichofarmakológia és addiktológia
 • Egészségpszichológia
 • Klinikai egészségpszichológia
 • Pszichoedukáció és motivációs interjú gyakorlata
 • Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek

A specializáció felelőse: Rigó Adrien

A specializáció gondozója a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék és a Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék

További specializációk elérhetők itt