Oktatás

Oktatás

 

Alapképzés

A Tanszék által gondozott tárgyak a pszichológus alapkézésben:

Mesterképzés

Kognitív pszichológia szakirány: 

A szakirányon zajló képzés célja a kognitív pszichológia és határtudományainak széles területén a legfrissebb elméleti ismeretek átadása és a kutatásban használható módszerek készségszintű elsajátíttatása. A szakirányú alapozás a fejlődéssel és fejlődési zavarokkal kapcsolatos ismerteket is magában foglalja. A szakirány lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni.

Jelenlegi diákjainknak:

Szakmai lehetőségek miatt iratkozzatok fel a koglistre.

Felvételizőknek: 

Kognitív pszichológia specializáció egy intenzív kutatásra építő program, amely a magasabbrendű megismerési folyamatok – mint az észlelés, figyelem, emlékezet, numerikus kogníció és nyelv – fejlődéspszichológiai és idegtudományi vizsgálatára fektet kiemelt hangsúlyt.

A kognitív pszichológia specializáció hallgatói magas szinten és széles látókörben elsajátítják a modern kísérleti pszichológia és ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket és alkalmazásuk készségeit. Lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni.

A specializáció szakmai tartalma, főbb területek:

  • Észlelés
  • Emlékezet
  • Szociális kogníció és tudat
  • Kognitív idegtudomány
  • Pszicholingvisztika
  • Magatartásszabályozás
  • Döntéspszichológia
  • Programozás (Python) és kísérletvezérlés
  • Matlab/Octave programozás

A specializáció felelőse: Király Ildikó

ELTÉ-s kutatócsoportok

Szakdolgozat és záróvizsga: