Kutatási terepgyakorlatok

kutatási terepgyakorlatok, műhelymunkák

Változás a 2022/2023 tanév 1. félévétől: a hallgató mind a négy kutatási terepgyakorlat során teljes empirikus kutatást végez. A későbbiekben a Szakdolgozati szeminárium tárgy csak arra szolgál, hogy ezek közül az egyiket a választott témavezetőjével egy teljes kutatási tanulmány formájában megírja, és, ha szükséges kiegészítő kutatást végezzen. Részletesen ld. a BA szakdolgozat követelményeit!

A 2022/2023-as tanév Kutatási terep és szakdolgozati szemináriumi témái megtekinthetők: itt

Változás a 2020/2021 tanév 2. félévétől: nem kell az elearning rendszerbe feltölteni a portfólió semelyik elemét. Ez a követelmény megszűnik.

KUTATÁSI TEREPGYAKORLATOK ÉS TELJES MUNKA KÖVETELMÉNYEK RENDJE A 2017/2018-AS ÉVFOLYAM ÉS AZ EZT KÖVETŐ ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA

A hallgató négy kutatási terepgyakorlatot végez el a képzése során kurzus keretében. Ebből az egyik témát kell tovább fejlesztenie teljes munkává ahhoz, hogy a szakdolgozatát (portfólióját) a 6. félév végén benyújthassa. Csak a kutatási terepgyakorlatok témáiból választhat teljes munka témát. A teljes munka elkészítéséhez az 5., vagy 6. félévben fel kell regisztrálnia a Szakdolgozati szeminárium, valamint a Szakdolgozat kurzusokra. A szakdolgozati portfólió beadásának feltétele, hogy legyen minimum egy olyan teljes munka, ami oktatói véleménnyel zárul.

A három  kutatási terepgyakorlat teljesítése valamely részkészség/részfeladat elvégzése. Utóbbi esetben dolgozat nem feltétlenül készül, csak rövid – maximálisan 2-3 oldalas, de akár ennél rövidebb – összefoglaló. A kurzust tartó oktató követelményei a mérvadóak minden esetben, a jegy a Neptunba kerül be a vizsgaidőszak első hetének a végéig a gyakorlati tárgyakhoz hasonló módon.

A Szakdolgozati szeminárium kurzust annál az oktatóknál vegye fel a hallgató, aki hirdeti a választott témát. Az oktató a teljes kutatáshoz kapcsolódó szöveges értékelését, melyben megajánl egy témavezetői jegyet is 1-5 között, emailben küldi el a hallgatónak.

A kutatási terep beszámoló és teljes kutatás leadásának határideje: tanszékkel/oktatókkal való előzetes egyeztetés alapján történik, figyelembe véve a gyakorlati jegyadásra vonatkozó HKR szabályokat (HKR 66§/(4)).

A Szakdolgozat kurzus jegyét az intézet vezeti be, ez kétfokozatú, és a leadás tényéhez kapcsolódik. Ezzel a témavezető oktatónak nincs feladata.

A teljes kutatási témák, tereptémák elérhetők az oktatóink, kutatóink személyes weboldalairól vagy a tanszéki weboldalakról.

Továbbá ld.: BA szakdolgozati követemények 

MŰHELYMUNKA (MM) KÖVETELMÉNYEK RENDJE A 2016/2017-OS ÉVFOLYAM ÉS AZ EZT KÖVETŐ ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA

•    A 4 műhelymunkából csak 1 műhelymunka teljes munka.
•    A másik 3 műhelymunka teljesítés valamely részkészség/részfeladat (a továbbiakban műhelymunka készség). Utóbbi esetben műhelymunka dolgozat nem készül, csak rövid – maximálisan 2-3 oldalas, de akár ennél rövidebb – összefoglaló.

A tanrendben mindkét műhelymunka fajta ugyanúgy jelenik meg:
•    a MM-k meghirdetéskor az oktatónak meg kell jelölnie, hogy az melyik műhelymunka műfajra vonatkozik (készség vagy teljes műhelymunka-e)
•    egy oktató meghirdethet teljes MM-t is, és készség MM-t is, vagy csak ezt, csak azt.
•    a teljes (nagy) műhelymunka típus esetében az oktató a jegyet a NEPTUN mellett  a szöveges értékelésben is jelzi, melyet emailen küld el a hallgatónak, a készség (kis) műhelymunka esetén ez nem szükséges. Szöveges értékelés KIZÁRÓLAG a teljes műhelymunkákról készül. 

Továbbra is követelmény, hogy a hallgató által elvégzendő 4 műhelymunka a 4 szakterületről legyen. A hallgató szabadon dönthet, hogy melyik fajta műhelymunkát melyik szakterületen írja.

Minden MM kap jegyet, ám csak a „teljes” műhelymunka kap szöveges tanári értékelést.

A portfólió beadásának feltétele, hogy legyen minimum 1 olyan teljes MM, ami tanári véleménnyel zárul.

A műhelymunkák, leadásának határideje: tanszékkel/oktatókkal való előzetes egyeztetés alapján történik, figyelembe véve a gyakorlati jegyadásra vonatkozó HKR szabályokat (HKR 66§/(4)).

A műhelymunka témák elérhetők az oktatóink, kutatóink személyes weboldalairól vagy a tanszéki weboldalakról.

MŰHELYMUNKA (MM) KÖVETELMÉNYEK RENDJE A 2015/2016-OS ÉVFOLYAMMAL BEZÁRÓLAG

•    A 4 műhelymunkából csak 2 műhelymunka teljes munka.
•    A másik 2 műhelymunka teljesítés valamely részkészség/részfeladat (a továbbiakban műhelymunka készség). Utóbbi esetben műhelymunka dolgozat nem készül, csak rövid – maximálisan 2-3 oldalas, de akár ennél rövidebb – összefoglaló.

A tanrendben mindkét műhelymunka fajta ugyanúgy jelenik meg:
•    a MM-k meghirdetéskor az oktatónak meg kell jelölnie, hogy az melyik műhelymunka műfajra vonatkozik (készség vagy teljes műhelymunka-e)
•    egy oktató meghirdethet teljes MM-t is, és készség MM-t is, vagy csak ezt, csak azt.
•    a teljes (nagy) műhelymunka típus esetében az oktató a jegyet a NEPTUN mellett  a szöveges értékelésben is jelzi, melyet emailen küld el a hallgatónak, a készség (kis) műhelymunka esetén ez nem szükséges. Szöveges értékelés KIZÁRÓLAG a teljes műhelymunkákról készül.. 

Továbbra is követelmény, hogy a hallgató által elvégzendő 4 műhelymunka a 4 szakterületről legyen. A hallgató szabadon dönthet, hogy melyik fajta műhelymunkát melyik szakterületen írja.

Minden MM kap jegyet, ám csak a „teljes” műhelymunka kap szöveges tanári értékelést.

A portfólió beadásának feltétele, hogy legyen minimum 2 olyan teljes MM, ami tanári véleménnyel zárul.

A műhelymunkák,  leadásának határideje: tanszékkel/oktatókkal való előzetes egyeztetés alapján történik, figyelembe véve a gyakorlati jegyadásra vonatkozó HKR szabályokat (HKR 66§/(4)).

A műhelymunka témák, elérhetők az oktatóink, kutatóink személyes oldalairól vagy a tanszékek oldaláról.

Kapcsolódó információk: A plágiumügyek intézeti szintű szabályozása
A dolgozat elkészítéséhez lásd még az Útmutató tudományos közlemények felépítéséhez I. dokumentumot.

Hivatkozni lehet rá a következő formában: Urbán, R., Varga, K., Balázs, J. (2014)