kutatási terepgyakorlatok, műhelymunkák

A kutatási terepgyakorlatokat, teljes kutatásokat és a korábbi rendszerű műhelymunkákat a kari eLearning rendszerben (https://elearning.ppk.elte.hu) tartjuk nyilván, azaz itt gyűjti mindenki össze a portfólióját, és itt történik a teljes kutatások témavezetői értékelése is.

Ehhez szükséges, hogy regisztráljanak a PPK eLearning rendszerébe.

A részletes teendőket és útmutatót a teendőkről ld. itt:
MM áthelyezése az új elearning rendszerbe - Hallgatói útmutató
MM áthelyezése az új elearning rendszerbe - Oktatói útmutató

KUTATÁSI TEREPGYAKORLATOK ÉS TELJES MUNKA KÖVETELMÉNYEK RENDJE a 2017/2018-as évfolyam és az ezt követő évfolyamok számára

A hallgató 4 kutatási terepgyakorlatot végez el a képzése során kurzus keretében. Ebből az egyik témát kell tovább fejlesztenie teljes munkává ahhoz, hogy a szakdolgozatát (portfólióját) a 6. félév végén benyújthassa. Csak a terepgyakorlatok témáiból választhat teljes munka témát. A teljes munka elkészítéséhez az 5., vagy 6. félévben fel kell vennie a Szakdolgozati szeminárium, valamint a Szakdolgozat tárgyat. A Szakdolgozati szeminárium tárgyat annál az oktatóknál vegye fel a hallgató, aki hirdeti a választott témát.

A másik 3 kutatási terepgyakorlat teljesítése valamely részkészség/részfeladat elvégzése. Utóbbi esetben dolgozat nem feltétlenül készül, csak rövid – maximálisan 2-3 oldalas, de akár ennél rövidebb –  összefoglaló. A kurzust tartó oktató követelményei a mérvadóak minden esetben.

A portfólió beadásának feltétele, hogy legyen minimum 1 olyan teljes munka, ami oktatói véleménnyel zárul.

Minden egyéb teendő megegyezik az alább bemutatottakkal.
Továbbá ld.:

BA szakdolgozati követemények 

MŰHELYMUNKA (MM) KÖVETELMÉNYEK RENDJE a 2016/2017-os évfolyam és az ezt követő évfolyamok számára

•    A 4 műhelymunkából csak 1 műhelymunka teljes munka.
•    A másik 3 műhelymunka teljesítés valamely részkészség/részfeladat (a továbbiakban műhelymunka készség). Utóbbi esetben műhelymunka dolgozat nem készül, csak rövid – maximálisan 2-3 oldalas, de akár ennél rövidebb –  összefoglaló.

A portfólió beadásának feltétele, hogy legyen minimum 1 olyan teljes MM, ami tanári véleménnyel zárul.

Minden egyéb teendő megegyezik az alább bemutatottakkal.

MŰHELYMUNKA (MM) KÖVETELMÉNYEK RENDJE a 2015/2016-os évfolyammal bezárólag

•    A 4 műhelymunkából csak 2 műhelymunka teljes munka.
•    A másik 2 műhelymunka teljesítés valamely részkészség/részfeladat (a továbbiakban műhelymunka készség). Utóbbi esetben műhelymunka dolgozat nem készül, csak rövid – maximálisan 2-3 oldalas, de akár ennél rövidebb –  összefoglaló.
•    A hallgató feladata: mind a négy műhelymunka feltöltése az e-Learning rendszerbe, s ennek megtörténtéről a műhelymunka vezető oktató értesítése. Fontos, hogy a hallgatók csak a végleges változatot töltsék fel a rendszerbe PDF-ben!

A tanrendben mindkét műhelymunka fajta ugyanúgy jelenik meg:
•    a MM-k meghirdetéskor az oktatónak meg kell jelölnie, hogy az melyik műhelymunka műfajra vonatkozik (készség vagy teljes műhelymunka-e)
•    egy oktató meghirdethet teljes MM-t is, és készség MM-t is, vagy csak ezt, csak azt.
•    a teljes (nagy) műhelymunka típus esetében az oktató a jegyet a NEPTUN mellett az e-Learning rendszerben is megadja a szöveges értékelésben, a készség (kis) műhelymunka esetén ez nem szükséges. Szöveges értékelés azonban KIZÁRÓLAG a teljes műhelymunkákról készül az e-Learning rendszerben az erre kialakított értékelőlap használatával. 

Továbbra is követelmény, hogy a hallgató által elvégzendő 4 műhelymunka a 4 szakterületről legyen. A hallgató szabadon dönthet, hogy melyik fajta műhelymunkát melyik szakterületen írja.

Minden MM kap jegyet, ám csak a „teljes” műhelymunka kap szöveges tanári értékelést.

A portfólió beadásának feltétele, hogy legyen minimum 2 olyan teljes MM, ami tanári véleménnyel zárul.

A meghirdetett műhelymunkák elérhetők az oktatónk, kutatóink személyes oldalairól.

A műhelymunkák feltöltésének/leadásának határideje: tanszékkel/oktatókkal való előzetes egyeztetés alapján történik, figyelembe véve a gyakorlati jegyadásra vonatkozó HKR szabályokat (HKR 66§/(4)).
Kapcsolódó információk: A plágiumügyek intézeti szintű szabályozása
A dolgozat elkészítéséhez lásd még az Útmutató tudományos közlemények felépítéséhez I. dokumentumot.

Hivatkozni lehet rá a következő formában: Urbán, R., Varga, K., Balázs, J. (2014)