Oktatás

Oktatás - Szociálpszichológia Tanszék

A tanszék az alábbi képzésekben vesz részt:

BA szinten: pszichológia, pedagógia és andragógia szakon

MA szinten:  Társadalom- és Szervezetpszichológia szakirányú programban

2021-től megújul a Társadalom- és Szervezetpszichológia specializáció a teljes Pszichológia MA szakirány moduláris rendszerre történő átállása során. A specializáció vezetője: Hadarics Márton, a törzsmodult a Szociálpszichológia tanszék és az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatói közösen gondozzák. A specializáció törzsmoduljába tartozó órák listája itt tekinthető meg. 

Doktori szinten:  Csoportközi és politikai pszichológia modul

A szocializáció és a társadalmi folyamatok pszichológiája doktori alprogram

Oktatáshoz kapcsolódó anyagok

Szociálpszichológia szigorlat

 A szigorlat 2 részből áll (írásbeli és szóbeli), az írásbeli vizsga 10 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz és 6 pont elérése jogosít fel a szóbeli vizsgán való részvételre. A vizsga második része tétel kidolgozásából és a szóbeli feleletből áll. A vizsga mindkét része ugyanazon a napon kerül megrendezésre.

A szigorlat menete

2017 őszi félévtől kizárólag a 2016-ban megjelent Smith-Mackie-Claypool: Szociálpszichológia c. könyvből lehet vizsgázni!

A szigorlati tételsor megtalálható itt.

Szakmai gyakorlat

A bolognai rendszer bevezetésével az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében az MA hallgatók feladatai közé tartozik a szakmai terepgyakorlaton való részvétel.

A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók.

A jelenleg kínált gyakorlóhelyek listája: szakmai-gyakorlóhelyek

Egyedi igényekkel Ujhelyi Adriennt keressék az ujhelyi.adrienn@ppk.elte.hu címen.

HU