BA záróvizsga

             Pszichológia BA diplomavédés lebonyolítása a 2021/2022. tavaszi féléves jelenléti diplomavédés időszakában

(előzetesen a TH által közzétett módon feltölti a szakdolgozatát és az ehhez tartozó összes dokumentumot a Neptun-ba egyetlen tömörített PDF-fájként)

  • A záróvizsga egy szóbeli részből áll, de részét képezik a tantervben szereplő szakterületi szigorlatok is az alábbiak szerint:
  • A négy szakterületi (általános/affektív pszichológia, fejlődéspszichológia, személyiségpszichológia, szociálpszichológia) szigorlat önálló érdemjeggyel kerül értékelésre. Ezek sikeres teljesítése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele (ld. továbbá HKR 68-74 §).
  • A szakzáróra kitűzött napokon kerül sor a szakzáróra a hallgatói beosztás szerint.
  • A szakdolgozó Power Point-diasort készítsen külön a teljes kutatási munka bemutatásához és külön az önreflexióhoz. A teljes kutatás bemutatása esetében max. 5 perces, az önreflexió esetében szintén max. 2 perces anyagot készítsen a szakdolgozó.
  • A szakdolgozó 3-5 percben prezentálja a teljes kutatását, majd 2-3 percben az önreflexióját, és a további 3-5 percben reflektáljon a bizottság által feltett kérdésekre a teljes kutatás kapcsán és az önreflexió kapcsán. A maradék 3-5 perc az eredmények megállapítása és közlése.

A védés értékelése az alábbi szempontok szerint történhet:

BEMUTATOTT TELJES KUTATÁS

1. Az előadás módja, nyelvezete: az előadás nyelvezete világos és szabatos, a szakmai terminológia használata megfelelő.

2. Az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása: jól strukturált a mondanivaló, az előadás tükrözik a mondanivaló struktúráját. Az egyes szerkezeti elemek terjedelme arányos. Az ábrák, grafikonok, táblázatok a szöveget alátámasztják/a megértést segítik/az eredményt jól illusztrálják. Az időtartás és időbeosztás megvalósul és optimális.

3. Az előadás tartalma és szakmai színvonala: A kutatott kérdésekben, a hipotézisekben használt konstruktumok konceptualizációja, a kutatás célja világos. A kutatási hipotézisek, kérdések/központi téma megfogalmazása precíz. A kutatási elrendezés, a mintavételezés, az eszközök és eljárások megválasztása és bemutatása megfelel a szakmai elvárásoknak. Kiemeli a legfontosabb eredményeket. Kitekintést nyújt és utal a korlátokra.

4. Az előadó vitakészsége: A bírálatokban megfogalmazott szempontokra, kérdésekre, észrevételekre szakszerűen reflektál a szakdolgozó,

 

ÖNREFLEXIÓ

1. Reflexió a képzés egészének szerepére a saját szakmai fejlődésben: Az önreflexióban a szakdolgozó áttekinti a teljes képzés tükrében saját szakmai fejlődését, erősségeit, fejlesztendő készségeit és esetleges gyengeségeit, valamint a szakmai kihívásokat.

2. Reflexió saját felkészültségre a kutatómunka terén: Az önreflexió tartalmazza az egyes kutatómunkákhoz kapcsolódó, illetve az egyes kutatómunkákat összekötő, átfogó önértékelést.

BA: A záróvizsga és a szakdolgozat végső jegye

•    A szakdolgozat végső jegye a teljes kutatási munkára javasolt témavezetői jegy és a szóbeli záróvizsga első feleletével (teljes kutatási munka bemutatása) szerzett jegy átlagolásával áll elő.
•    A záróvizsga végső jegye a szakterületi szigorlatokon és a szóbeli vizsga második feleletén (szakmai önreflexió összefoglalása) szerzett jegyek átlagolásával áll elő.  

BA Diploma jegy: Az alábbi 6 jegy matematikai átlaga (minden jegy egyenlő súllyal véve):

•    a szakdolgozat során kialakult jegy (teljes kutatási munka és szóbeli prezentáció jegyének átlaga)
•    a 4 szigorlat jegye,
•    szakmai önreflexiót összefoglaló felelet jegye.

BA benyújtás:

A portfólió típusú szakdolgozatot a Neptunba szükséges feltölteni a kitűzött határidőig.

További dokumentumok:

BA záróvizsga időpontja: 2022. június 13-17.