BA távolléti záróvizsga

Pszichológia BA diplomavédés lebonyolítása a 2020/2021. tavaszi féléves távolléti diplomavédés időszakában

(előzetesen a TH által közzétett módon feltölti a szakdolgozatát és az ehhez tartozó összes dokumentumot a Neptun-ba egyetlen tömörített PDF-fájként)

  • A szakzáróra kitűzött napokon kerül sor a szakzáróra a hallgatói beosztás szerint. A szakdolgozók beosztását érdemes úgy alakítani, hogy az online bejelentkezések között legyen 2-3 perc szünet a soron következő hallgató anyagának felidézéséhez: az értékelési szempontok mentén adott előzetes pontoknak, a szakdolgozatnak, önreflexiónak, kérdéseknek stb.;
  • A szakdolgozó hangfájjlal ellátott narrált Power Point-diasort (Beszúrás-Hang-Hangrögzítés vagy Diavetítés-Kísérőszöveg rögzítése révén) (vagy videóelőadást) készítsen külön a teljes kutatási munka bemutatásához és külön az önreflexióhoz. A teljes kutatás bemutatása esetében max. 5 perces, az önreflexió esetében szintén max. 5 perces anyagot készítsen a szakdolgozó. A narrált ppt-t javasolt a hangrögzítés után ppsx formátumban lementeni, hogy a fájl terjedelme kezelhető maradjon, és a hangfájlok és az előadás egyetlen dokumentumot képezzenek;
    • ld. technikai támogatáshoz: itt és itt 
  • A szakdolgozó töltse fel a bizottság számára a két előadás anyagot 1 héttel a védésre kitűzött napok előtt.
    • Javaslat: a két narrált előadás fájlját (vagy videóelőadást) egy (lehetőleg új) Gmail fiók Drive-jára érdemes feltölteni, majd a linket meg kell osztani a bizottság tagjaival;
  • Beosztása napján a szakdolgozó online (Microsoft Teams-t használva) jelentkezzen be 10 percre: kb. 5 percben reflektáljon a bizottság által feltett kérdésekre a teljes kutatás kapcsán és 5 percben az önreflexió kapcsán;
  • Amennyiben a hallgató előzetesen eszköz- vagy technikai hibát észlel, ezt haladéktalanul jelezze az elnök felé. Legalább háromszor meg kell próbálnia a hallgatónak elérnie a bizottságot a védése napján. A hallgatónak javasolt megadnia a telefonszámát, illetve a védés napján legyen elérhető a megadott számon, hogy a bizottság lebonyolíthassa a védést akár telefonon keresztül.

Bírálati szempontok a teljes kutatás védési anyagának pontozásához:

BEMUTATOTT TELJES KUTATÉS

nem felel                        kiválóan

meg                                 megfelel

1. Az előadás módja, nyelvezete: az előadás nyelvezete világos és szabatos, a szakmai terminológia használata megfelelő.

  0      1       2       3      4       5

2. Az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása: jól strukturált a mondanivaló, az előadás tükrözik a mondanivaló struktúráját. Az egyes szerkezeti elemek terjedelme arányos. Az ábrák, grafikonok, táblázatok a szöveget alátámasztják/a megértést segítik/az eredményt jól illusztrálják. Az időtartás és időbeosztás megvalósul és optimális.

  0      1       2       3      4       5

3. Az előadás tartalma és szakmai színvonala: A kutatott kérdésekben, a hipotézisekben használt konstruktumok konceptualizációja, a kutatás célja világos. A kutatási hipotézisek, kérdések/központi téma megfogalmazása precíz. A kutatási elrendezés, a mintavételezés, az eszközök és eljárások megválasztása és bemutatása megfelel a szakmai elvárásoknak. Kiemeli a legfontosabb eredményeket. Kitekintést nyújt és utal a korlátokra.

  0      1       2       3      4       5

4. Az előadó vitakészsége: A bírálatokban megfogalmazott szempontokra, kérdésekre, észrevételekre szakszerűen reflektál a szakdolgozó,

  0      1       2       3      4       5

ÉRDEMJEGY BETŰVEL:                              ÉRDEMJEGY SZÁMMAL:

Összesen 20 pont:

18-20 pont jeles (85%)

16-17 pont jó (77%)

14-15 pont közepes (70%)

12-13 pont elégséges (60%)

(Megj.: ez a jegy átlagolódik a témavezető által javasolt jeggyel!)

 

Bírálati szempontok az önreflexió anyagának pontozásához:

ÖNREFLEXIÓ

nem felel                        kiválóan

meg                                 megfelel

1. Reflexió a képzés egészének szerepére a saját szakmai fejlődésben: Az önreflexióban a szakdolgozó áttekinti a teljes képzés tükrében saját szakmai fejlődését, erősségeit, fejlesztendő készségeit és esetleges gyengeségeit, valamint a szakmai kihívásokat.

  0      1       2       3      4       5

2. Reflexió saját felkészültségre a kutatómunka terén: Az önreflexió tartalmazza az egyes kutatómunkákhoz kapcsolódó, illetve az egyes kutatómunkákat összekötő, átfogó önértékelést.

  0      1       2       3      4       5

ÉRDEMJEGY BETŰVEL:                              ÉRDEMJEGY SZÁMMAL:

Összesen 10 pont:

9-10 pont jeles

7-8 pont jó

5-6 pont közepes

3-4 pont elégséges

(Megj.: ez külön jegynek számít a záróvizsgán!)

 

BA Záróvizsga:

BA záróvizsga időpontok: 2021. június 14., 15., 16.

Fontos időpontok, határidők:
•    szakzáróra jelentkezés határideje:
tavaszi félévre március 20., őszi félévre október 20.
•    szakdolgozat benyújtásának határideje:
tavaszi félévre június 2., őszi félévre január 2.

További információk, letölthető dokumentumok:

Tanulmányi hírek