Sport- és Rekreációmenedzsment Kutatócsoport

A kutatócsoport több témakört próbál meg feldolgozni, melyek részben vagy egészben összefüggnek. A megközelítés mód a sport gazdasági, szervezeti jellemzőinek feltárása. A sport gazdasági részhez kacsolódóan kutatásaink kiterjednek a sportmarketing és humánerőforrás menedzsment kérdésköreire is. A szűkebb kutatási témák is több területhez kapcsolódnak. Ezekből néhány példa kiemelve:
- a kettős karrier témaköre;
- a sportesemények, szabadidős események gazdasági vonatkozásai, ehhez kapcsolódó fogyasztási szokások;
- a megváltozott sportfinanszírozási környezet hatása a magyar sport szervezeti rendszerére, eredményességére;
- sportmarketing és az ahhoz kapcsolódó információs technológia.


Vezetés

Gősi Zsuzsanna kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens

Tagok

Béki Piroska kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Bukta Zsuzsanna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Kézsmárki Éva Mónika kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Kovács István Attila kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Lehmann László kutatócsoport tag, mestertanár
Lukács Anikó kutatócsoport tag, testnevelő tanár
Móczik Alexandra kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szabó Sándor kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Dancs Henriette kutatócsoport tag, egyetemi tanár
Szoba: A230-D
E-mail: dancs.henriette@ppk.elte.hu
Tóth Dávid kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Szoba: A230-B
E-mail: toth.david@ppk.elte.hu
Zsembery Norbert kutatócsoport tag, PhD-hallgató