MA távolléti záróvizsga

Pszichológia MA diplomavédés lebonyolítása a 2020/2021. tavaszi féléves távolléti diplomavédés időszakában

 

(előzetesen a TH által közzétett módon feltölti mindkét szakdolgozatát és az ehhez tartozó összes dokumentumot a Neptun-ba egy-egy tömörített PDF-fájlként. Ide töltik fel a bírálók a szakdolgozatok bírálatait 2 héttel a védés előtt, a hallgató itt tekintheti meg ezeket)

 

Kérjük, hogy a hallgatók kövessék figyelemmel a saját specializációik sajátos diplomavédési követelményeit. A 2021. tavaszi védésen a specializációk sajátos elvárásokat fogalmazhatnak meg. Az alábbi leírás az általános kereteket mutatja be.

 

 • A szakzáróra kitűzött napokon kerül sor a szakzáróra a hallgatói beosztás szerint;
 • 2021. tavaszi félévében tartott szakzárón a specializációk szabadon eldönthetik, hogy hangfájl nélküli vagy hangfájllal ellátott PPT diasort kérnek a védés előtt 1 héttel a hallgatóktól a kutatási és az alkalmazott szakdolgozatok bemutatásához. A szakmai felelet esetében nem kell előzetes PPT-anyagot készíteni, a hallgató a szakzárón kapja meg az előzetesen bírálatban megadott négy tételből azt az egyet, amire választ kell adnia;
 • A specializációk eldönthetik, hogy a szakzáró keretében mennyi időt szánnak a különböző elemekre: a kutatási, alkalmazott szakdolgozatok védésére és a szakmai feleletre. A hallgató kb. 20-30 perces védéseken vesz részt.
 • A szakdolgozó hangfájl nélküli Power Point-diasort (bizonyos specializációk kérésére hangfájllal ellátott narrált diasort - Beszúrás-Hang-Hangrögzítés vagy Diavetítés-Kísérőszöveg rögzítése révén) készítsen külön a kutatási, külön az alkalmazott szakdolgozat bemutatásához. A kutatási prezentáció esetében max. 10-12 perces, az alkalmazott esetében max. 5 perces anyagot készítsen a szakdolgozó. Ha egy specializáció narrált PPT-ket kér, akkor a narrált PPT-t javasolt a hangrögzítés után ppsx formátumban lementeni, hogy a fájl terjedelme kezelhető maradjon, és a hangfájlok és az előadás egyetlen dokumentumot képezzenek;
  • a narrált PPT-k esetén a technikai támogatáshoz ld.: itt és itt
 • A szakdolgozó töltse fel a bizottság számára a két előadás anyagot 1 héttel a védésre kitűzött napok előtt.
  • Javaslat: a két narráció nélküli vagy narrált előadás fájlját az OneDrive-jára érdemes feltölteni, majd a linket meg kell osztani a bizottság tagjaival;
 • Beosztása napján a szakdolgozó online (Microsoft Teams-t használva) jelentkezzen be max. 30 percre: kérjük ismételten a hallgatókat, hogy saját specializációiknál informálódjanak arról, hogy a védés különböző elemeire mennyi időt szán a bizottság, és arról is, hogy ennek mi lesz a műfaja.
 • Fontos, hogy a hallgató a beosztása előtt 5 perccel legyen elérhető. Amennyiben a hallgató előzetesen eszköz- vagy technikai hibát észlel, ezt haladéktalanul jelezze az elnök felé. Legalább háromszor meg kell próbálnia a hallgatónak elérnie a bizottságot a védése napján. A hallgatónak javasolt megadnia a telefonszámát, illetve a védés napján legyen elérhető a megadott számon, hogy a bizottság lebonyolíthassa a védést akár telefonon keresztül.

 

Bírálati szempontok a kutatási szakdolgozat védési anyagának pontozásához:

KUTATÁSI RÉSZ

nem felel                        kiválóan

meg                                 megfelel

1. Az előadás módja, nyelvezete: az előadás nyelvezete világos és szabatos, a szakmai terminológia használata megfelelő

  0      1       2       3      4       5

2. Az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása: jól strukturált a mondanivaló, az előadás tükrözik a mondanivaló struktúráját. Az egyes szerkezeti elemek terjedelme arányos. Az ábrák, grafikonok, táblázatok a szöveget alátámasztják/a megértést segítik/az eredményt jól illusztrálják. Az időtartás és időbeosztás megvalósul és optimális.

  0      1       2       3      4       5

3. Az előadás tartalma és szakmai színvonala: A kutatott kérdésekben, a hipotézisekben használt konstruktumok konceptualizációja, a kutatás célja világos. A kutatási hipotézisek, kérdések/központi téma megfogalmazása precíz. A kutatási elrendezés, a mintavételezés, az eszközök és eljárások megválasztása és bemutatása megfelel a szakmai elvárásoknak. Kiemeli a legfontosabb eredményeket és, hogy miként járul hozzá a dolgozat a területen korábban végzett kutatásokhoz. Bemutatja a diplomamunka előnyös oldalait és gyenge pontjait.

  0      1       2       3      4       5

4. Az előadó vitakészsége: A bírálatokban megfogalmazott szempontokra, kérdésekre, észrevételekre szakszerű a reflektál. A diplomamunkáról született bírálói vélemények (témavezetőé és másodolvasóé) figyelembevételével önreflexió az elvégzett munkával kapcsolatosan.

  0      1       2       3      4       5

ÉRDEMJEGY BETŰVEL:                              ÉRDEMJEGY SZÁMMAL:

Összesen 20 pont:

18-20 pont jeles (85%)

16-17 pont jó (77%)

14-15 pont közepes (70%)

12-13 pont elégséges (60%)

 

ALKALMAZOTT RÉSZ

nem felel                        kiválóan

meg                                 megfelel

1. Az előadás módja, nyelvezete: az előadás nyelvezete világos és szabatos, a szakmai terminológia használata megfelelő.

  0      1       2       3      4       5

2. Az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása: jól strukturált a mondanivaló, az előadás tükrözik a mondanivaló struktúráját. Az egyes szerkezeti elemek terjedelme arányos. Az időtartás és időbeosztás megvalósul és optimális.

  0      1       2       3      4       5

3. Az előadás tartalma és szakmai színvonala: szakszerűen prezentálja az eset középpontjában álló problémát, röviden bemutatja a kapcsolódó hátteret. Bemutatja röviden a problémaelemzés módját. Összefoglaló elemzést nyújt az elemzések során nyert adatok mentén, esetenként további kérdéseket fogalmaz meg, és esetleg további elemzési terveket mutat be. Kiemeli, hogy miként járul hozzá a dolgozat a területen korábban végzett kutatásokhoz. Bemutatja a diplomamunka előnyös oldalait és gyenge pontjait.

  0      1       2       3      4       5

4. Az előadó vitakészsége: A bírálatokban megfogalmazott szempontokra, kérdésekre, észrevételekre szakszerűen reflektál. A diplomamunkáról született bírálói vélemény (témavezetőé) figyelembevételével önreflexió az elvégzett munkával kapcsolatosan.

  0      1       2       3      4       5

ÉRDEMJEGY BETŰVEL:                              ÉRDEMJEGY SZÁMMAL:

Összesen 20 pont:

18-20 pont jeles (85%)

16-17 pont jó (77%)

14-15 pont közepes (70%)

12-13 pont elégséges (60%)

 

Bírálati szempontok az elméleti tétel anyagának pontozásához:

ELMÉLETI TÉTEL

nem felel                        kiválóan

meg                                 megfelel

1. A téma elméleti kontextusba helyezése: a téma kontextusa szempontjából fontos, képzés során elsajátított modelleket, paradigmákat stb. felvázolja, a témát ezen tágabb kontextusában tárgyalja.

  0      1       2       3      4       5

2. Az előadás módja, nyelvezete: az előadás nyelvezete világos és szabatos, a szakmai terminológia használata megfelelő, ezeket értő módon és szakszerűen használja.

  0      1       2       3      4       5

3. Az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása: jól strukturált, logikus az elméleti válasz. Az időtartás és időbeosztás megvalósul és optimális.

  0      1       2       3      4       5

4. Az online válaszadással kapcsolatos összbenyomás: ezt a pontszámot a bizottság az online válaszadás után adja meg. A bizottság azt értékeli, hogy a hiteles, frappáns, szakmailag korrekt válaszadás mennyire sikerült a szakdolgozónak az online csatornán keresztül.

  0      1       2       3      4       5

ÉRDEMJEGY BETŰVEL:                              ÉRDEMJEGY SZÁMMAL:

Összesen 20 pont:

18-20 pont jeles (85%)

16-17 pont jó (77%)

14-15 pont közepes (70%)

12-13 pont elégséges (60%)

(Megj:

 • szakdolgozat kutatási és alkalmazott részének diplomavédésen kialakuló végső jegye: a bírálók által előzetesen adott jegy és a két rész védéséhez készített anyagok pontozásából származó jegy átlaga. A védés jegye: a két rész védéséhez készített anyagok pontozása és a részkérdésekre adott felelet alapján alakul ki. A szakdolgozat végső jegyébe tehát az alábbi 5 jegy tartozik bele:
  • a kutatási rész 1. bírálójától származó jegy
  • a kutatási rész 2. bírálójától származó jegy
  • a kutatási rész védéséhez készített anyag pontozásából szármató jegy
  • az alkalmazott rész bírálójának jegye
  • az alkalmazott rész védéséhez készített anyag pontozásából szármató jegy
 • szakmai felelet jegye: a szakdolgozat bírálói által előre megjelölt 2-2, a kutatási részhez köthető témák közül egynek a kifejtése, melyet az Államvizsga Bizottság választ ki, majd előzetesen e felelethez készített anyag pontozásából származó jegy)

 

Kapcsolódó dokumentumok, források:

 • A pszichológiai MA szakon készítendő diplomamunka követelményeit, a plágiumügyek szabályozását és a tudományos munka megírásának útmutatóját ld. a Szakdolgozat menüpont alatt
 • ld. még HKR vonatkozó szabályzata

Záróvizsga időpontok:

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia: 2021. június 22-25.

Kognitív pszichológia: 2021. június 21. (22.)

Klinikai és egészségpszichológia: 2021. június 24-25. és június 28-29.

Tanácsadás- és iskolapszichológia: 2021. június 21-22.

Társadalom- és szervezetpszichológia: 2021. június 22.

Munka- és szervezetpszichológia: 2021. június 16-18.

Számítógépes és kognitív idegtudomány: 2021. június 22.