Szervezeti és Munkahelyi Tanulás Kutatócsoport

A kutatócsoport vizsgálatainak középpontjában a szervezeti és a munkahelyi tanulás áll. Értelmezésünk szerint a szervezeti és a munkahelyi tanulás számos szinten és formában (pl. egyéni, kollektív, társadalmi, online, jelenléti, formális, informális), illetve tágabb és szűkebb kontextusokban, terekben (pl. információs társadalom, gazdaság, felsőoktatás, céges környezet, otthon) valósulhat meg. Vizsgálataink ezért interdiszciplináris szemléletet tükröznek – a kutatási témáinkat és a módszertani eszköztárunkat tekintve egyaránt. A társadalomtudományi és neveléstudományi irányultságot segítjük az antropológia, oktatásszociológia, szervezetpszichológia, valamint az alkalmazott közpolitikai tudományok tradicionális és innovatív kutatásmódszertani megoldásaival.

Főbb kutatási irányaink: a munkahelyi tanulás és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai, digitalizáció és nemzetköziesítés a szervezeti és a munkahelyi tanulás szolgálatában, felsőoktatási intézmények mint a szervezeti és a munkahelyi tanulás terei, felnőttkori tanulás, szakmai professzionalizáció és a humán erőforrás menedzsment összefüggései, szervezeti és munkahelyi tanulástámogatás innovatív formái (pl. mentorálás és tanácsadás). 
A kutatócsoport célja, hogy az alapkutatáson túl az alkalmazott kutatási szemléletmód segítségével hidat képezzen az egyetemi tudásteremtők és -megosztók, valamint a legtágabb értelemben vett tudásfelhasználók között.


Vezetés

Dorner Helga kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3484
Szoba: 441
E-mail: fti_igazgato@ppk.elte.hu

Tagok

Antesberger Klára kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Bo Nang Sagawah Win kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Erdei Luca Alexa kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Szoba: 435
E-mail: erdei.luca@ppk.elte.hu
Gulyás Barnabás kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Szoba: 435
E-mail: gulyas.barnabas@ppk.elte.hu
Hegyi-Halmos Nóra kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: hegyi.halmos@ppk.elte.hu
Káplár-Kodácsy Kinga kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3833
Szoba: 438
E-mail: kaplar-kodacsy.kinga@ppk.elte.hu
Kovács Zsuzsa kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu
Mmari James Elikana kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Schiller Emese kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3833
Szoba: 438
E-mail: schiller.emese@ppk.elte.hu
Sharma Prasun kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Win Yin Mar kutatócsoport tag, PhD-Student
Adamecz Anna külső tag
Cameron David külső tag
Kumar Swapna külső tag
Misic Gorana külső tag
Orosz Kata külső tag
Rymarenko Margaryta külső tag