Fenntarthatóság és Pszichológia Kutatócsoport

A kutatócsoport célja a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolatrendszerek, érzelmek, viselkedések pszichológiai fókuszú multidiszciplináris megközelítésű vizsgálata. Kutatásaink célja feltárni a fenntarthatóságot előmozdító és hátráltató emberi viselkedés mozgatórugóit, vizsgálni a fenntarthatósággal kapcsolatos kommunikációs üzenetek, társadalmi szemléletformálási tevékenységek és pedagógiai beavatkozások hatékonyságát és kutatási eredményeinkkel hozzájárulni hatékonyságuk növeléséhez. Kutatásaink metszéspontja a pszichológiai beágyazottság, de szorosan együttműködünk neveléstudományi, marketing, kommunikációs, illetve természettudományos és humánökológiai kutatásokkal és szakemberekkel. A kutatócsoport egyaránt törekszik alapkutatásokkal hozzájárulni a fenntarthatósággal kapcsolatos tudományos ismeretek bővítéséhez, és alkalmazott kutatásokba bekapcsolódva segíteni a fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálás terén aktív szervezeteket. Alapkutatásaink kapcsán széleskörű hazai és nemzetközi tudományos együttműködésre törekszünk. Alkalmazott kutatásainkat állami, civil és üzleti szervezetekkel közösen valósítjuk meg.  


Vezetés

Varga Attila kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3827
Szoba: 424
E-mail: varga.attila@ppk.elte.hu

Tagok

Ágoston-Kostyál Csilla kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3827
Szoba: 424
E-mail: agoston.csilla@ppk.elte.hu
Buvár Ágnes kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3827
Szoba: 424
E-mail: buvar.agnes@ppk.elte.hu