Addiktológia Kutatócsoport

Az Addiktológiai Kutatócsoport kutatómunkájának fókuszában a pszichoaktív szerhasználat, a viselkedési addikciók epidemiológiai, etiológiai, valamint klinikai- és egészségpszichológiai célú vizsgálata, továbbá az ezen jelenségekkel kapcsolatos prevenciós és terápiás intervenciók monitorozása és értékelése, mérési eljárások kifejlesztése, valamint az addikciós jelenségek társadalmi kontextusának elemzése áll. A Kutatócsoport az addikciók széles spektrumát vizsgálja mind a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos viselkedések (dohányzás, alkohol-, kannabisz-, opiáthasználat, új szintetikus szerek használata stb.), mind a viselkedési addikciók (szerencsejáték-függőség, videójáték-függőség, testedzésfüggőség, internetfüggőség, munkafüggőség, kényszeres vásárlás, hiperszexualitás, impulzuskontroll-zavarok, problémás közösségi média használat stb.) vonatkozásában; interdiszciplináris megközelítésben.


Vezetés

Demetrovics Zsolt kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: KAZY: + (36-1) 461-4500 / 3464
Szoba: KAZY 102, IZU 127.4
E-mail: demetrovics.zsolt@ppk.elte.hu

Tagok

Bányai Fanni kutatócsoport tag, doktorjelölt
Csáky-Pallavicini Krisztina kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Felvinczi Katalin kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: KAZY: + (36-1) 461-4500 / 3491, IZU: + (36-1) 461-2600 / 5646
Szoba: KAZY 111, IZU 127
E-mail: felvinczi.katalin@ppk.elte.hu
File Domonkos kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5687
Szoba: 417
E-mail: file.domonkos@ppk.elte.hu
Király Orsolya kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 06 1 461 2600/5687
Szoba: 519
E-mail: kiraly.orsolya@ppk.elte.hu
Kiss Tamás kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Koncz Patrik kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Koronczai Beatrix kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5668
Szoba: 307
E-mail: koronczai.beatrix@ppk.elte.hu
Dr. Kun Bernadette kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5623
Szoba: 418
E-mail: kun.bernadette@ppk.elte.hu
Mervó Barbara kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: +(36-1) 461-2600 / 5613
Szoba: 127
E-mail: mervo.barbara@ppk.elte.hu
Sebestyén Edit kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 /5646
Szoba: 127
E-mail: sebestyen.edit@ppk.elte.hu
Prof. Dr. Szabó Attila kutatócsoport tag, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 0619
Szoba: Fenti tanári
E-mail: szabo.attila@ppk.elte.hu
Iszáj Fruzsina külső tag
Péterfi Anna külső tag