Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport

A kutatócsoport rövidítése: TEÖP

A kutatócsoport vizsgálatai három nagy kutatási irányvonal köré rendeződnek. Az első a neveléstudomány tudománytörténetének vizsgálata, amelynek keretében történetszociológiai és empirikus adatgyűjtési és -elemzési módszereket használva kollektív biográfiai és bibliográfiai elemzést, illetve reprezentatív pedagógiai jellegű periodikák és kiadványok tartalomelemzését végezzük el.
A második témakör az összehasonlító professzióelmélet és -történet, amely a pedagógus professziók kialakulásának és fejlődésének főbb irányvonalait, összehasonlító vizsgálatát takarja. Ezen a kutatási területen az elemi és középiskolai tanári szakmák kialakulását, egymástól való elválását és az európai főbb fejlődési folyamatokkal való összehasonlítását vizsgálják a tagok a 18. század második felétől az 20. század első felét felölelő időszakban. 
A harmadik kutatási irányvonal az iskolai alternativitás, a reformpedagógiai módszerek és az életreform mozgalmak történetének elemzését öleli fel. A kutatók a hermeneutikai dokumentumelemzés és a társadalmi kapcsolatháló-elemzés módszereit felhasználva azt vizsgálják, hogy a 19. században kialakuló ipari társadalmak szerkezetével és a nemzetállami oktatáspolitikai törekvésekkel szemben milyen alternatív mozgalmak szerveződtek meg Közép-Európában és e mozgalmak milyen kapcsolatban álltak egymással.

A kutatócsoport weboldala


Vezetés

Szabó Zoltán András kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: szabo.zoltan.andras@ppk.elte.hu

Tagok

Albrecht Zsófia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Baska Gabriella kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: baska.gabriella@ppk.elte.hu
Dallos Márta kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Daru Andrea kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Fliszár Nóra kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Garai Imre kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: garai.imre@ppk.elte.hu
Nagy Barbara kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Németh András kutatócsoport tag, professor emeritus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3801
Szoba: 412.2
E-mail: nemeth.andras@ppk.elte.hu
Ruzsa Bence kutatócsoport tag, hallgató
Szabó Gábor kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szabolcs Éva kutatócsoport tag, professor emeritus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: szabolcs.eva@ppk.elte.hu
Szücs-Winkler Hedvig kutatócsoport tag, hallgató
Váczi Viktória kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Vincze Beatrix kutatócsoport tag, egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: vincze.beatrix@ppk.elte.hu
Golnhofer Erzsébet külső tag
Hegedűs Judit külső tag
Sáska Géza külső tag