Társas Elmék Kutatócsoport

A kutatócsoport célja, hogy a társas gondolkodás átfogó területén és alapjain a magasrendű megismerési képességet, összefonódásukat és fejlődésüket tanulmányozza. Ezen belül, a kutatócsoport érdeklődésének homlokterében az önéletrajzi emlékezet és kibontakozása; mások tudatának megértése és fejlődése; a fogalmi gondolkodás társas beágyazottsága; illetve a társak tudáselsajátításban betöltött szerepének témái állnak. E témák összekapcsoló vezérfonala az a kérdésfeltevő hozzáállás, mely a társas közeg fontosságát hangsúlyozza és lényegi hozzájárulását keresi a fent említett képességek kibontakozásában és alkalmazásában.


Vezetés

Király Ildikó Dr. kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5651
Szoba: 309
E-mail: kiraly.ildiko@ppk.elte.hu

Tagok

Egyed Katalin dr. kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5621
Szoba: 314
E-mail: egyed.katalin@ppk.elte.hu
Forgács Bálint kutatócsoport tag, kutató
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5610
Szoba: 310
E-mail: forgacs.balint@ppk.elte.hu
Nagy Márton Gáspár kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5610
Szoba: 310
E-mail: nagy.marton@ppk.elte.hu
Oláh Katalin kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5610
Szoba: 310
E-mail: olah.katalin@ppk.elte.hu
Szalai Gerda Margit kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5621
Szoba: 314
E-mail: szalai.gerda@ppk.elte.hu