Pedagógusok, Pedagógus szakmai közösségek, Pedagógusképzés Kutatócsoport

A kutatócsoport-tagok kutatási érdeklődésének és szakmai tapasztalatának komplexitása lehetővé teszi a pedagógus tematika folyamatos szakmai fejlődésen alapuló lehető legteljesebb megközelítését és a vizsgált kutatási témák szerves összekapcsolódását. Kutatásaink során elsősorban interdiszciplináris, alap- és alkalmazott kutatást, továbbá kutatásmódszertani fejlesztéseket végzünk, valamint kutatást, fejlesztést és oktatást támogató kvantitatív, kvalitatív és kevert kutatásokat, fejlesztéseket, akciókutatásokat valósítunk meg az alábbi témakörökben: a pedagógusokhoz, különös tekintettel a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez kapcsolódó kutatások, szervezeti szintű tanulási folyamatok vizsgálata, a pedagógusképzés és továbbképzés kutatása, korszerű, innovatív tanulási környezetek fejlesztése, kutatása.

A kutatócsoport weboldala


Vezetés

Rapos Nóra kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3803
Szoba: 409
E-mail: rapos.nora@ppk.elte.hu

Tagok

Békefi Teodóra kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Czető Krisztina kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3469
Szoba: 407
E-mail: czeto.krisztina@ppk.elte.hu
Czirfusz Dóra kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Eszes Fruzsina kutatócsoport tag
Héreginé Nagy Márta kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Heszteráné Ekler Judit kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-94) 505-412
Szoba: A234-B
E-mail: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu
Horváth András kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Kovács Sarolta kutatócsoport tag, hallgató
Lénárd Sándor kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-20) 592-2322
Szoba: 407
E-mail: lenard.sandor@ppk.elte.hu
Misley Helga kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3461
Szoba: 407
E-mail: misley.helga@ppk.elte.hu
Muzsalyiné Molnár Henrietta kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Péter Petra kutatócsoport tag
Takácsné Kárász Judit kutatócsoport tag, PhD hallgató
Tókos Katalin kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3461
Szoba: 407
E-mail: tokos.katalin@ppk.elte.hu
Tóth-Pjeczka Katalin kutatócsoport tag
Szoba: 406
Urbán Krisztián kutatócsoport tag, doktorjelölt
Zala Márton Viktor kutatócsoport tag, PhD hallgató
Nagy Krisztina külső tag