Oktatási Intézmény- és Programfejlesztés Kutatócsoport

A kutatócsoport küldetése, hogy olyan kutatásokat és fejlesztéseket valósítson meg, melyek oktatással foglalkozó intézményekben zajló szervezeti szintű fejlesztési folyamatokra és/vagy programfejlesztésre irányulnak, hozzájáruljon e területen új tudás születéséhez és a meglévő tudás terjedéséhez.  Ennek érdekében különösen kutatja a hazai és nemzetközi képzési és továbbképzési programfejlesztések és intézményfejlesztések tartalmát, folyamatát, szervezeti tanulással történő összekapcsolódását, a vizsgálatok lehetséges megközelítését, módszereit. A kutatócsoport érdeklődésének fókuszában a tanulásközpontú szemlélet hatásai állnak, ehhez kapcsolódva vizsgálja az intézményi szintű tanulási és programfejlesztési folyamatokat. Jelenlegi kutatási tevékenysége fejlődő országok tanárképzési programjainak nemzetközi összehasonlító vizsgálatára fókuszál, ennek érdekében saját adatbázist alakít ki, melynek alapján a képzési programok gyakorlathoz kötődő elemeit hasonlítja össze, az intézményi és országos folyamatok és a tanárképzésben a gyakorlat területén meghatározható globális trendek közti kölcsönhatásokra fókuszálva. A kutatócsoport interdiszciplináris szemléletű, együttműködik külső partnerekkel.

A kutatócsoport weboldala


Vezetés

Kopp Erika kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3851
Szoba: 408
E-mail: kopp.erika@ppk.elte.hu

Tagok

Bajzáth Angéla kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: bajzath.angela@ppk.elte.hu
Barcin Fatma Nur kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Hamarsha Manal Mohammed kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Jenei-Forray Norma Mária kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Kiss Anikó kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Phyo Shwe Ye kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Pongor-Juhász Anna Orsolya kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Szoba: 436
E-mail: pongor.orsolya@ppk.elte.hu
Rahaf Hasan Mustafa Abbad kutatócsoport tag, hallgató
Saed Amin kutatócsoport tag, doktorjelölt
Tafese Mestawot Beyene kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Yusoff Bin Abdul Khalid kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Chaw Ei Phyu külső tag
Pesti Csilla külső tag