Oktatás-Jog-Pedagógia Kutatócsoport

A kutatócsoport inter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálja az oktatás és a jog, a pedagógia, a neveléstudomány és a jog kapcsolódási pontjait, találkozását. Érdeklődésének homlokterében a jog mint az oktatási tevékenység tárgya és kerete áll. Ebbe illeszkedve vizsgálja a jog – elsősorban nem jogászok számára – történő oktatását, e tevékenység pedagógiáját. Célja olyan tudományos eredmények felmutatása, amely segíti a jog oktatását elsősorban a pedagógusképzésben és –továbbképzésben, vezetőképzésben, és a jogtudatos professzióra való felkészülést és annak a gyakorlását. Ehhez kiemelten kutatja az oktatás szereplőinek (pedagógusok, tanulók és szüleik, valamint egyéb professzionális segítők és partnerek) joghoz való viszonyát, jogtudatosságát és cselekedeteik jognak való megfelelését, ezek motivációját stb. Foglalkozunk az oktatás jogi szabályozási kereteivel is. Ehhez elsődlegesen nem a jogszabályok irányából, hanem a szabályozás alanyai és tárgya felől közelít. Vizsgálja a szabályozott intézményekben működő, szabályozott folyamatokban résztvevők reflexióit a szabályozásra is.
 
A kutatócsoport működését horizontálisan és az intézeti, kari határokon átnyúlóként határozza meg. Ezért noha az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet keretében működik, alapításában az ÁJK és a BGGyK munkatársai és doktoranduszai is részt vettek, és nyitott további érdeklődők csatlakozására is.

A kutatócsoport weboldala


Vezetés

Rónay Zoltán kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: ronay.zoltan@ppk.elte.hu

Tagok

Gulya Fruzsina kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Hay Anna Klára kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Kormos Kevin kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Miklós Bence kutatócsoport tag, hallgató
Fazekas Ágnes kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3876
Szoba: 443
E-mail: fazekas.agnes@ppk.elte.hu
Reményi Tamás kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Cserti-Szauer Csilla külső tag
Fábián Áron külső tag
Fekete Balázs külső tag
Maléth Anett külső tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 5518
Szoba: 204
E-mail: maleth.anett@barczi.elte.hu
Tausz Katalin külső tag

Oktatók, kutatók

Fábián Áron egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 1369
Szoba: 501
E-mail: fabian.aron@bibokoll.elte.hu
Matyasovszky-Németh Márton egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1371
Szoba: 501
E-mail: m-nemeth.marton@kancellaria.elte.hu