Mentális Jóllét és Alkalmazott Egészségpszichológia a Felsőoktatásban Kutatócsoport

Kutatócsoportunk célja az egyetemi polgárok - magyar és külföldi hallgatók, oktatók, adminisztratív dolgozók - mentális és fizikai egészségének, egészségi állapotának és egészségtudatosságának felmérése, monitorozása. Fontosnak tartjuk továbbá a meglévő támogató szolgáltatások és intervenciók (pl. pszichológiai tanácsadás) hatékonyságvizsgálatát. Az adatok alapján javaslatot kívánunk tenni prevenciós és egészségfejlesztési stratégiákra, majd cselekvési tervek kidolgozását szeretnénk megvalósítani az egyetemi élet különböző szintjein és területein, pl. szervezeti kultúra, szolgáltatási portfólió (beleértve a támogató szolgáltatások és intervenciók fejlesztését) és oktatásszervezés területén. Összességében kutatásainkkal szeretnénk hozzájárulni egy egészséges szervezet megvalósításához egyéni és egyetemi szinten, ami egy egészséges társadalom megteremtését is segíti. Mindezzel támogatjuk, hogy mikro és makro szinten egyaránt javuljon a magyar polgárok életminősége.


Vezetés

Karner Orsolya kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus, tanácsadó szakpszichológus
Telefon/Mellék: + (36-30) 665-4556
Szoba: C114
E-mail: karner@ppk.elte.hu

Tagok

Csikai Enikő kutatócsoport tag
Kiss Márta kutatócsoport tag
Matavovszky Dominika kutatócsoport tag, PhD-hallgató