Kognitív Képességek Kutatócsoport

Kutatásunk homlokterében a kognitív képességek, mindenekelőtt az intelligencia, a munkamemória és a végrehajtó funkciók egyéni különbségeinek megértése és magyarázata áll. Kutatásaink elméleti alapját a process overlap theory (kb. átfedő folyamatok elmélete, Kovacs & Conway, 2016) adja, egy új képesség-modell, amely megmagyarázza az intelligencia általános (g) faktorát. De egyéb, a kognitív képességekkel és pszichometriával kapcsolatos kutatásokat is folytatunk. Hallgatók számára lehetséges kutatási témát jelentenek olyan, a kognitív képességekhez tágabban kapcsolódó kérdések is, mint az IQ korrelátumai, tehetség-azonosítási módszerek vagy a kognitív képességek nemi különbségei.

A kutatócsoport szoros együttműködésben dolgozik Dr. Andrew Conway munkamemória-kutatóval:
https://www.cgu.edu/people/andrew-conway/

A kutatócsoport hivatalos honlapja a https://coglab.eu/ címen érhető el.


Vezetés

Kovács Kristóf kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5673
Szoba: 134
E-mail: kovacs.kristof@ppk.elte.hu

Tagok

Akhtar Hanif kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Fodor Szilvia kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5648
Szoba: 111
E-mail: fodor.szilvia@ppk.elte.hu
Kaszás Valér kutatócsoport tag, hallgató
Klein Balázs külső tag