Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport

Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport célja a társadalmi igazságosság, az esélyteremtés, a különböző csoportok közti diszkriminációmentes viszony, a társadalmi befogadás feltételeinek multikulturális szempontú, interdiszciplináris kutatása. A felsorolt célokon belül a kutatások olyan területekre irányulnak, mint a gyorsan változó transznacionális térben megjelenő társadalmi, csoport- és személyközi konfliktusok, a sokféleség és az egyenlőtlenségek, a kisebbségek – különösen a ​ migránsok és a romák – integrációja, a kultúrák, kultúrafelfogások alakulása, a társadalmi nem, a társadalmi traumák kollektív emlékezete és oktatása, az identitások és az akkulturáció, valamint az ezekkel szorosan összefüggő iskolapolitikák, intézményi mechanizmusok, iskolai, családi és egyéni stratégiák, megküzdési módok, empowerment, továbbá ezek fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata.


Vezetés

Nguyen Luu Lan Anh kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3497
Szoba: 432
E-mail: lananh@ppk.elte.hu

Tagok

Boreczky Ágnes kutatócsoport tag, professor emeritus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3895
Szoba: 430
E-mail: boreczky.agnes@ppk.elte.hu
Borsfay Krisztina kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3492
Szoba: 429
E-mail: borsfay.krisztina@ppk.elte.hu
Cs. Czachesz Erzsébet kutatócsoport tag, professor emeritus
Telefon/Mellék: (+36 1) 461 4500 / 3895
Szoba: 430
E-mail: czachesz.erzsebet@ppk.elte.hu
Csereklye Erzsébet kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3473
Szoba: 431
E-mail: csereklye.erzsebet@ppk.elte.hu
Endrődy Orsolya kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3492
Szoba: 431
E-mail: endrody.orsolya@ppk.elte.hu
Farkas Pálma kutatócsoport tag
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3468
Szoba: 434
E-mail: farkas.palma@ppk.elte.hu
Forrás-Biró Aletta kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 3492
Szoba: 429
E-mail: forras-biro.aletta@ppk.elte.hu
Kovács Mónika Ágnes kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3823
Szoba: 433
E-mail: kovacs.monika@ppk.elte.hu
Lendvai Lilla kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3492
Szoba: 429
E-mail: lendvai.lilla@ppk.elte.hu
Simonovits Borbála kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3492
Szoba: 429
E-mail: simonovits.borbala@ppk.elte.hu
Vidra Zsuzsanna kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3473
Szoba: 431
E-mail: vidra.zsuzsanna@ppk.elte.hu