Humán Tudományos Pszichológia Kutatócsoport

A kutatócsoport célja a pszichológia tágan vett humántudományos területén végzett kutatások folytatása, azaz minden olyan területen, amely a pszichológiát a humán- és bölcsészettudományokkal köti össze. Ide tartozik a filozófia, a szociológia, az esztétika, a vallástörténet és mítoszkutatás, a nyelvtudomány, az irodalom-, film- és művészettudomány, továbbá ebbe a sorba és gondolkodási gyakorlatba illik az ökopszichológia, a kritikai pszichológia területe is. Célunk többek között művészetpszichológiai, pszichobiográfiai, a filozófia és a pszichológia határterületén lévő kutatások folytatása,  illetve hangsúlyosan a humántudományos pszichológia szemléletének a képviselete, a hallgatók megismertetése ezzel a pszichológiai hagyománnyal workshopokon, konferenciákon, közös kutatásokon keresztül.


Vezetés

Pintér Judit Nóra kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5682
Szoba: 131
E-mail: pinter.judit@ppk.elte.hu

Tagok

Kissné Viszket Mónika kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5662
Szoba: 133
E-mail: viszket.monika@ppk.elte.hu
Kőváry Zoltán Ernő kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5612
Szoba: 414
E-mail: kovary.zoltan@ppk.elte.hu
Lisznyai Sándor kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5682
Szoba: 131
E-mail: lisznyai.sandor@ppk.elte.hu
Stöhr Lóránt külső tag