Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport

Kutatásaink célja a gyermekkorban jelentkező pszichés zavarok és következményeinek pontosabb megismerése a prevenció, illetve a kezelésük segítése érdekében. A kutatócsoport fókuszában levő kutatási területek:

  • fiatalkori öngyilkosság és önsértő magatartás vizsgálata,
  • figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar vizsgálata,
  • életminőség vizsgálata,
  • küszöb alatti pszichés zavarok vizsgálata,
  • kognitív érzelem-szabályozás vizsgálata.

Vezetés

Balázs Judit kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5639
Szoba: 304
E-mail: balazs.judit@ppk.elte.hu

Tagok

Győri Dóra kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Horváth Lili Olga kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Szoba: 308
E-mail: horvath.lili@ppk.elte.hu
Katzenmajer-Pump Luca kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Miklós Martina kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5619
Szoba: 308
E-mail: miklos.martina@ppk.elte.hu
Miklósi Mónika Barbara kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5634
Szoba: 306
E-mail: miklosi.monika@ppk.elte.hu
Roszik-Volovik Xénia kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5668
Szoba: 307
E-mail: roszik-volovik.xenia@ppk.elte.hu
Dr. Szentiványi Dóra kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5662
Szoba: 132
E-mail: szentivanyi.dora@ppk.elte.hu
Vida Péter kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5639
Szoba: 304
E-mail: vida.peter@ppk.elte.hu

Oktatók, kutatók

Ferenczi-Dallos Gyöngyvér egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5619
Szoba: 304
E-mail: dallos.gyongyver@ppk.elte.hu