Executive Functions Research Group


Vezetés

Logemann Herman Nico Alexander kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5687
Szoba: 417
E-mail: alexander.logemann@ppk.elte.hu

Tagok

Akil Atakan Mustafa kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Sibron Putri kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Tannous Atanas kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Watty Mega kutatócsoport tag, PhD-hallgató