Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány Kutatócsoport

A kutatócsoport célja, hogy feltérképezze a szokások és automatikus viselkedések  mögötti tanulási és emlékezeti folyamatokat pszichológiai és idegtudományi megközelítést alkalmazva. A kutatócsoport másik profilja új neuropszichológiai diagnosztikai tesztek kidolgozása, magyar nyelvre adaptálása.


Vezetés

Németh Dezső Dr. kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3565
Szoba: DAMI C313, IZU 413
E-mail: nemeth.dezso@ppk.elte.hu

Tagok

Horváth Kata kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Janacsek Karolina kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 3564
Szoba: DAMI C/312, KAZY 413
E-mail: janacsek.karolina@ppk.elte.hu
Pesthy Orsolya kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Tóth-Fáber Eszter kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Kiss Mariann külső tag
Zavecz Zsófia külső tag