Történet

Történet

Az Affektív Pszichológia Tanszék (APT) nevet egységünk 2011-ben vette fel.  Elődje, Az Affektív Pszichológiai Intézeti Központ (APIK) 2005-ben alakult a Kísérleti Pszichológiai Tanszék utódjaként.

A 2005-ös szervezeti átalakítás után az egység létszáma is jelentősen csökkent, oktatási profilja pedig – bár korábban a teljes általános lélektan, valamint módszertan és statisztika tárgyakat gondozta – jelentősen beszűkült.

Az új egység a szakmai profilja az emberi motívumok és affektusok, a tudatállapotok és a személyközi kapcsolatok célzottabban körvonalazódó oktatására összpontosít, amelyet jelentős tárgyak egészítenek ki, így az etika, a viselkedésgenetika, valamint hozzánk tartozik a viselkedéselemzési készségtárgyak és az alkalmazott lélektani fejezetek gondozása is.

Az APIK alapította és gondozza a perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzést is, valamint részt vesz a tanár-, a pedagógus- és az andragógusképzés pszichológiai tárgyainak oktatásában. Egységünk nemzetközi szinten is elismert kutatási tevékenységet folytat a hipnózis- és szuggesztív technikák, valamint a döntéspszichológia és pszichogenetika témaköreiben.