Rendezvények

Változó Világ, változó társadalom konferencia 2018

 

Az ELTE PPK Szociálpszichológia MA szakirány és a Mindset pszichológiai szaklap Politikai pszichológia rovata 2018. május 10-én rendezi meg második „Változó világ, változó társadalom” elnevezésű, interdiszciplináris, tudományos hallgatói konferenciáját.

 

A konferencia célja a napjainkban zajló társadalmi változásokra való reflektálás, és társadalmat érintő kérdések megvizsgálása elméleti és empirikus kutatásokon keresztül. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző, társadalommal foglalkozó tudományterületek egymással párbeszédben vizsgálják ezeket a témákat.

 

A konferencia kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók bemutassák kutatásaikat, megismerjék egymás tudományterületeit, illetve megvitassák egymással a kutatások során felvetett kérdéseket. A konferencián való részvételt oklevéllel igazoljuk, továbbá a résztvevők lehetőséget kapnak a Mindset online folyóiratban való publikációra is.

 

Időpont: 2018. május 10. (csütörtök)

Helyszín: Budapest, Kazinczy u. 23-27.


A PROGRAM:
9.00 – 9.30 regisztráció
9.30 – 10.00 Ujhelyi Adrienn (ELTE PPK): Mesterséges intelligencia és pszichológia

10.00 – 11.30 1. szekció: Csoportok és előítéletek – diszkusszáns: Kende Anna, ELTE PPK, szociápszichológus 

Sulyok Rozi: „A fiúk okosak, a lányok aranyosak? „ - Társadalmi nemről alkotott sztereotípiák kialakulása kisgyermekkorban" (KRE BTK, pszichológia)

Bakondi Flóra: A mi véleményünk az ő valóságuk - A nemi erőszak megítélése Magyarországon (BCE GTK, kereskedelem-marketing)

 

Alexandrov Anna: „Egyszer csak így bepattant a fejemben” –Változó értelmezési keretek és az emlékek átértékelése biszexuális nőkkel készült interjúk alapján (ELTE PPK, pszichológia)

 

Takács Borbála: Csoportdinamikai változások elősegítése, személyiségfejlesztés és előítélet csökkentés sportfoglalkozásokon keresztül – kísérlet (ELTE PPK, interkulturális pedagógia és pszichológia)


11.30 – 11.45 Kávészünet

11.45 – 13.00 2. szekció: Poszterek

13.00 – 14.00 Ebédszünet

14.00 – 14.30 Ságvári Bence
 

14.30 – 16.00 3. szekció: Nemzet és politika – diszkusszáns: Krekó Péter, politológus, szociálpszichológus 

 

Schlett Bálint Gergő: Rallying Around the Flag? - Az Iszlám Állam közel-keleti támogatottsága (BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, nemzetközi tanulmányok)

Balla Attila: Kettős mérce? - Rendszerigazolás és társadalmi sztereotípiák Magyarországon (ELTE PPK, pszichológia)

 

Váry Dániel: Aktivizál vagy apróz? - választások a Momentum Mozgalom Facebook eseményinek tükrében (ELTE TáTK, szociológia)


Jenei Dániel: A nemzeti traumák narratív konstrukciója (PTE BTK, pszichológia)

16.00 – 16.15 Kávészünet
 

16.15 – 17.45 4. szekció: Attitűd és tudás – diszkusszáns: Szekeres Hanna, doktorandusz (ELTE PPK)

 

Székely Anna: Tanári ismeretek és attitűdök az iskolai bántalmazás terén (BCE TáTK, szociológia)

 

Szilágyi Krisztina: A vallás és rendszerigazoló ideológiák hatásai a klímaváltozással kapcsolatos attitűdökre (KRE BTK, pszichológia)

 

Anti Zsuzsanna: Parasport-attitűdök Magyarországon (ELTE PPK, interkulturális pedagógia és pszichológia)

 

Fodor Alexandra: Elvárásaink és motivációink befolyása a Turing-döntési helyzet végkimenetelére (ELTE PPK, pszichológia)

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/101804190637353/

 

A konferenciára szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket, hallgatókat!

 

 

***********************************************************************************************************

VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM KONFERENCIA 2017

Az ELTE PPK Társadalom- és Szervezetpszichológia MA szakirány és a Mindset pszichológiai szaklap 2017 május 11-én rendezi meg „Változó világ, változó társadalom” elnevezésű, interdiszciplináris, tudományos hallgatói konferenciáját. A konferencia célja a napjainkban zajló társadalmi változásokra való reflektálás, és társadalmat érintő kérdések megvizsgálása elméleti és empirikus kutatásokon keresztül. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző, társadalommal foglalkozó tudományterületek ne egymástól elszeparálva, hanem egymást kiegészítve vizsgálják ezeket a témákat. A konferencia lehetőséget biztosít, hogy a hallgatók bemutassák elméleti és empirikus kutatásaikat, megismerjék egymás tudományterületeit és az ott felmerülő módszertani-elméleti kihívásokat, illetve megvitassák egymással a kutatások során felvetett kérdéseket. A konferencián való részvételt oklevéllel igazoljuk, továbbá a résztvevők lehetőséget kapnak a Mindset online folyóiratban való publikációra.

 

A konferencia absztraktfüzete

PROGRAM:
9.00 – 9.30 Regisztráció
9.30 – 10.00 Kende Anna: A közösségi média hatása a társadalmi mobilizációra a szociálpszichológia nézőpontjából

10.00 – 11.30 1. szekció: VILÁG
Székely Anna: A 2015-ös migrációs helyzet és az arra adott kormányzati válaszok bevándorlási motivációkra gyakorolt hatásának játékelméleti elemzése (BCE TK szociológia)
Belinszky Anna: Minden bevándorló muszlim, de nem minden muszlim bevándorló? Az észlelt fenyegetettség hatása az idegenellenesség különböző megnyilvánulásaira (ELTE PPK pszichológia)
Tomka Zsófia: Konszenzus és konfliktus: A Migration Aid kettős mozgalmi kerete (ELTE TáTK szociológia)
Lipták Noémi: Az amazóniai (KRE BTK vallástudomány)

11.30 – 11.45 Kávészünet

11.45 – 13.00 2. szekció: POSZTEREK

13.00 – 14.00 Ebédszünet

14.00 – 14.30 Littvay Levente: Populizmus

14.30 – 16.00 3. szekció: TÁRSADALOM
Petrovszki László: Viccpártok és politikai humor Magyarországon – A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (SZTE ÁJTK politikatudomány)
Angyal Emese, Fellner Zita, Fényes Csongor: Politikai szocializációs pályák a Momentum Mozgalomban (BCE TK szociológia)
Völgyesi Árpád: A glorifikáció és a romaellenesség kapcsolata (ELTE PPK pszichológia)
Oláh Julianna, Miasnikov Gréti Mirtyll: Hogyan áldozat a magyar? - A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata (ELTE PPK pszichológia)

16.00 – 16.15 Kávészünet

16.15 – 17.45 4. szekció: VÁLTOZÁS
Kántás Éva Magdolna: A kognitív stílus szerepe a szexista attitűdök alakulásában hetero- és homoszexuális beállítottságúak körében (PPKE BTK pszichológia)
Siegler Anna: Változó határok (PTE BTK pszichológia)
Elekes Tamás Lajos: Bitcoin: Pénz bizalom nélkül? (PTE BTK szociológia)
Nagy Norbert: Oltásellenesség mint összeesküvés-elmélet (ELTE TáTK szociológia)

17.45 – 18.00 Konferencia zárása

Időpont: 2017. május 11. (csütörtök)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy u. 23–27.
Kapcsolat: sgm_researchlab@ppk.elte.hu
Az esemény Facebook-oldala