Rendezvények

Rendezvények

Változó Világ, változó társadalom konferencia 2022

Az ELTE PPK szociálpszichológia MA szakiránya 2022 tavaszán rendezi meg ötödik alkalommal interdiszciplináris, tudományos hallgatói konferenciáját.

A konferencia célja a napjainkban zajló társadalmi változások elemzése, a társadalmat érintő kérdések vizsgálata az ország számos egyeteméről érkező BA- és MA-hallgatók, valamint doktoranduszok kutatásain keresztül. A konferenciára az egész ország területéről várnak nem csupán pszichológiai témájú, hanem bármely tudományágból érkező kutatásokat.

Az eseményt Krekó Péter Az áltudományos forradalmak szerkezete című előadása nyitja, az ezt követő szekcióprogarmok keretében pedig az érdeklődők  politikai pszichológiai, szociálpszichológiai, munkapszichológiai vagy az online térrel kapcsolatos kutatásokba nyerhetnek betekintést. 

Részletes program

Időpont: 2022. május 5. 9.00-17.00
Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. fszt. 4.

Kapcsolat: sgm_researchlab@ppk.elte.hu

Facebook

Adatkezelési tájékoztató

Változó Világ, változó társadalom konferencia 2018

 

Az ELTE PPK Szociálpszichológia MA szakirány és a Mindset pszichológiai szaklap Politikai pszichológia rovata 2018. május 10-én rendezi meg második „Változó világ, változó társadalom” elnevezésű, interdiszciplináris, tudományos hallgatói konferenciáját.

 

A konferencia célja a napjainkban zajló társadalmi változásokra való reflektálás, és társadalmat érintő kérdések megvizsgálása elméleti és empirikus kutatásokon keresztül. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző, társadalommal foglalkozó tudományterületek egymással párbeszédben vizsgálják ezeket a témákat.

 

A konferencia kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók bemutassák kutatásaikat, megismerjék egymás tudományterületeit, illetve megvitassák egymással a kutatások során felvetett kérdéseket. A konferencián való részvételt oklevéllel igazoljuk, továbbá a résztvevők lehetőséget kapnak a Mindset online folyóiratban való publikációra is.

 

Időpont: 2018. május 10. (csütörtök)

Helyszín: Budapest, Kazinczy u. 23-27.


A PROGRAM:
9.00 – 9.30 regisztráció
9.30 – 10.00 Ujhelyi Adrienn (ELTE PPK): Mesterséges intelligencia és pszichológia

10.00 – 11.30 1. szekció: Csoportok és előítéletek – diszkusszáns: Kende Anna, ELTE PPK, szociápszichológus 

Sulyok Rozi: „A fiúk okosak, a lányok aranyosak? „ - Társadalmi nemről alkotott sztereotípiák kialakulása kisgyermekkorban" (KRE BTK, pszichológia)

Bakondi Flóra: A mi véleményünk az ő valóságuk - A nemi erőszak megítélése Magyarországon (BCE GTK, kereskedelem-marketing)

 

Alexandrov Anna: „Egyszer csak így bepattant a fejemben” –Változó értelmezési keretek és az emlékek átértékelése biszexuális nőkkel készült interjúk alapján (ELTE PPK, pszichológia)

 

Takács Borbála: Csoportdinamikai változások elősegítése, személyiségfejlesztés és előítélet csökkentés sportfoglalkozásokon keresztül – kísérlet (ELTE PPK, interkulturális pedagógia és pszichológia)


11.30 – 11.45 Kávészünet

11.45 – 13.00 2. szekció: Poszterek

13.00 – 14.00 Ebédszünet

14.00 – 14.30 Ságvári Bence
 

14.30 – 16.00 3. szekció: Nemzet és politika – diszkusszáns: Krekó Péter, politológus, szociálpszichológus 

 

Schlett Bálint Gergő: Rallying Around the Flag? - Az Iszlám Állam közel-keleti támogatottsága (BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, nemzetközi tanulmányok)

Balla Attila: Kettős mérce? - Rendszerigazolás és társadalmi sztereotípiák Magyarországon (ELTE PPK, pszichológia)

 

Váry Dániel: Aktivizál vagy apróz? - választások a Momentum Mozgalom Facebook eseményinek tükrében (ELTE TáTK, szociológia)


Jenei Dániel: A nemzeti traumák narratív konstrukciója (PTE BTK, pszichológia)

16.00 – 16.15 Kávészünet
 

16.15 – 17.45 4. szekció: Attitűd és tudás – diszkusszáns: Szekeres Hanna, doktorandusz (ELTE PPK)

 

Székely Anna: Tanári ismeretek és attitűdök az iskolai bántalmazás terén (BCE TáTK, szociológia)

 

Szilágyi Krisztina: A vallás és rendszerigazoló ideológiák hatásai a klímaváltozással kapcsolatos attitűdökre (KRE BTK, pszichológia)

 

Anti Zsuzsanna: Parasport-attitűdök Magyarországon (ELTE PPK, interkulturális pedagógia és pszichológia)

 

Fodor Alexandra: Elvárásaink és motivációink befolyása a Turing-döntési helyzet végkimenetelére (ELTE PPK, pszichológia)

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/101804190637353/

 

A konferenciára szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket, hallgatókat!

 

 

***********************************************************************************************************

VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM KONFERENCIA 2017

Az ELTE PPK Társadalom- és Szervezetpszichológia MA szakirány és a Mindset pszichológiai szaklap 2017 május 11-én rendezi meg „Változó világ, változó társadalom” elnevezésű, interdiszciplináris, tudományos hallgatói konferenciáját. A konferencia célja a napjainkban zajló társadalmi változásokra való reflektálás, és társadalmat érintő kérdések megvizsgálása elméleti és empirikus kutatásokon keresztül. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző, társadalommal foglalkozó tudományterületek ne egymástól elszeparálva, hanem egymást kiegészítve vizsgálják ezeket a témákat. A konferencia lehetőséget biztosít, hogy a hallgatók bemutassák elméleti és empirikus kutatásaikat, megismerjék egymás tudományterületeit és az ott felmerülő módszertani-elméleti kihívásokat, illetve megvitassák egymással a kutatások során felvetett kérdéseket. A konferencián való részvételt oklevéllel igazoljuk, továbbá a résztvevők lehetőséget kapnak a Mindset online folyóiratban való publikációra.

 

A konferencia absztraktfüzete

PROGRAM:
9.00 – 9.30 Regisztráció
9.30 – 10.00 Kende Anna: A közösségi média hatása a társadalmi mobilizációra a szociálpszichológia nézőpontjából

10.00 – 11.30 1. szekció: VILÁG
Székely Anna: A 2015-ös migrációs helyzet és az arra adott kormányzati válaszok bevándorlási motivációkra gyakorolt hatásának játékelméleti elemzése (BCE TK szociológia)
Belinszky Anna: Minden bevándorló muszlim, de nem minden muszlim bevándorló? Az észlelt fenyegetettség hatása az idegenellenesség különböző megnyilvánulásaira (ELTE PPK pszichológia)
Tomka Zsófia: Konszenzus és konfliktus: A Migration Aid kettős mozgalmi kerete (ELTE TáTK szociológia)
Lipták Noémi: Az amazóniai (KRE BTK vallástudomány)

11.30 – 11.45 Kávészünet

11.45 – 13.00 2. szekció: POSZTEREK

13.00 – 14.00 Ebédszünet

14.00 – 14.30 Littvay Levente: Populizmus

14.30 – 16.00 3. szekció: TÁRSADALOM
Petrovszki László: Viccpártok és politikai humor Magyarországon – A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (SZTE ÁJTK politikatudomány)
Angyal Emese, Fellner Zita, Fényes Csongor: Politikai szocializációs pályák a Momentum Mozgalomban (BCE TK szociológia)
Völgyesi Árpád: A glorifikáció és a romaellenesség kapcsolata (ELTE PPK pszichológia)
Oláh Julianna, Miasnikov Gréti Mirtyll: Hogyan áldozat a magyar? - A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata (ELTE PPK pszichológia)

16.00 – 16.15 Kávészünet

16.15 – 17.45 4. szekció: VÁLTOZÁS
Kántás Éva Magdolna: A kognitív stílus szerepe a szexista attitűdök alakulásában hetero- és homoszexuális beállítottságúak körében (PPKE BTK pszichológia)
Siegler Anna: Változó határok (PTE BTK pszichológia)
Elekes Tamás Lajos: Bitcoin: Pénz bizalom nélkül? (PTE BTK szociológia)
Nagy Norbert: Oltásellenesség mint összeesküvés-elmélet (ELTE TáTK szociológia)

17.45 – 18.00 Konferencia zárása

Időpont: 2017. május 11. (csütörtök)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy u. 23–27.
Kapcsolat: sgm_researchlab@ppk.elte.hu
Az esemény Facebook-oldala