Kutatás

Kutatás

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végzett tudományos munka etikai vonatkozásainak mérlegelése, a kutatásetikai engedélyek kiadása az erre a célra létrehozott Kutatásetikai Bizottság (KEB) hatáskörébe tartozik.

A KEB működéséről és az etikai kérelmek beadásának módjáról részletesen ITTolvashat.