Illyés Sándor Emléknapok

Illyés Sándor Emléknapok

A Tanszékalapító szemléletének és szellemiségének megőrzésére

Az évente megrendezésre kerülő rendezvényünkkel az Affektív Pszichológia Tanszék elődjét, az ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszékét 1984-ben alapító Illyés Sándor szellemiségét kívánjuk megőrizni, emlékezve példaadó szakmai és emberi hozzáállására.

Illyés Sándor filozofikus mélységű gondolkodó volt, s emellett briliáns empirikus tudós is, például a biofeedback nemzetközi jelentőségű (és Magyarországon első) kutatója. Azon kevesek közé tartozott, akik még rohanó korunkban is „ráérősen”, alaposan meghallgatták kollégáik és diákjaik gondolatait, és felvállalták, hogy ha kell, éles kritikai megjegyzéseket is tegyenek. Átfogó tudása, bölcsessége egy pillanatig sem nyomasztóan, hanem mindig inspirálóan hatott környezetére. A puszta tény, hogy figyelmével kitüntette a másikat, bátorító volt mindazoknak, akik élvezhették ezt a ma már egyre ritkábban tapasztalható elmélyültséget.

A szervezeti átalakulás után megújuló lendületet vett szakmai közösségünk örömmel hív mindenkit, aki nyitott legfrissebb ered­ményeink, felismeréseink, töprengéseink meghallgatására és megvitatására, mindezzel Illyés Sándor szellemiségének megőrzésére és továbbvitelére.

A 2022. évi rendezvény programja

VÁLTOZÁS! A csütörtökön 13.30-tól kezdődő AZ ÉN VENDÉGEM c. beszélgetés betegség miatt elmarad. Pótlásáról később adunk tájékoztatást.
2022. március 28 - április 1.
A rendezvény programja elérhető itt.
 

Korábbi programok és életképek: