A kölcsönzés szabályai

A kölcsönzés szabályai

A kölcsönzőnek ismernie kell a Tesztkönyvtár kölcsönzési feltételeit és rendelkeznie kell a tesztek felvételéhez szükséges kvalifikációval (hallgatók esetében a pszichológiai tesztek alkalmazása a témavezető tanár felügyeletével történik).

A Tesztkönyvtár mérőeszközeit két csoportra osztottuk: klinikai mérőmódszerek és kutatási mérőeszközök. A szerzői jogilag védett és nem fénymásolható válaszlapokkal rendelkező klinikai mérőmódszerek elsődlegesen oktatási célokat szolgálnak, amelyet az intézmény oktatói demonstrációs céllal alkalmaznak a különböző pszichodiagnosztikai módszereket bemutató órákon. Ilyen mérőeszközöket hallgatóknak csak tanári ajánlásra biztosítunk (pl. a hallgató az órán ismerteti a tesztet). A kutatási mérőeszközök felhasználhatóak oktatási célokra és kisebb hallgatói kutatásokra (pl. műhelymunka, szakdolgozat). Ezeknél a mérőeszközöknél jelezzük, ha a válaszlapok és egyéb kisegítő anyagok fénymásolhatóak. Mivel a tesztek kölcsönzési ideje rövid, így hosszabb és nagy esetszámú tudományos kutatások felvételét nem támogatjuk, ilyen esetekben a mérőeszköz beszerzését javasoljuk.

Fontos, hogy a kölcsönzési idő leteltével a kölcsönző a mérőeszközöket hiánytalanul és épségben szolgáltassa vissza. Megrongált, összefirkált tesztek esetén a kölcsönzőnek a rongálásból fakadó kár értékét meg kell térítenie. Ezért a kölcsönzőnek is érdeke, hogy a teszt átvételekor ellenőrizze a kapott anyagok épségét és minőségét.

A Tesztkönyvtár szolgáltatását egyelőre csak az ELTE PPK diákjai és dolgozói vehetik igénybe. Ennek a korlátozásnak több oka is van. A Tesztkönyvtár mérőeszközeinek kis példányszáma (1-2 darab) szélesebb körű kölcsönzést nem tesz lehetővé, valamint a rendelkezésre álló anyagi forrásaink nem biztosítják a megrongálásból vagy elhasználódásból fakadó költségeket. Mindezek mellett a pszichológiai tesztek szakszerű használatának felügyeletét, a felvételhez szükséges kvalifikációk ellenőrzését és a módszerek védelmét (pl. jogosulatlan teszthasználat, fénymásolás) nehezen tudnánk kiterjeszteni más egyetemek diákjaira, vagy olyan személyre, aki az egyetemen kívül végez kutatást, vagy folytat pszichodiagnosztikai tevékenységet (pl. nagyvállalatok HR-es szakemberei).

A kölcsönzési idő általában 4 munkanap, de a teszt típusától és keresettségétől függően ez 1 hét is lehet. A kölcsönzési idő egy alkalommal további 4 munkanapra, vagy 1 hétre meghosszabbítható, ha a mérőeszközre nincs előjegyzés.

Minden hallgató csak érvényes hallgatói jogviszonnyal, személyesen és a saját nevére kölcsönözhet. A kölcsönzéshez az igénylőnek be kell mutatnia érvényes diákigazolványát vagy NEPTUN azonosítóját.

Ha a kölcsönző a kölcsönzési idő leteltével nem juttatja vissza a mérőeszközt, akkor késedelmi idő függvényében kiszabott késedelmi díjat köteles fizetni (napi 200 Ft). Ha valaki 10 nap elteltével nem szolgáltatja vissza a kölcsönzött tesztet, akkor ezt az egyetem megfelelő szerve felé jelezzük, és a kölcsönzőt a későbbi kölcsönzésből kizárjuk.

A kölcsönzés feltételeinek elfogadását az igénylőnek aláírásával kell igazolnia a kölcsönzést megelőzően.