Publikációk

2017

 

 • Csaba Sára - Belinszky Anna - Lukács Zsófia Anna - Lantos Nóra Anna - Kende Anna: Menekültek Magyarországon: A politikai attitűdök és a morális felelősségvállalás szerepe a kollektív cselekvésben, Alkalmazott pszichológia, 2017/2.
 • Faragó, L. & Kende, A. (2017). Az elnyomás támogatása vagy az egyenlőség ellenzése? Az új Szociális Dominancia Orientáció Skála (SDO7) vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia, 2017/1.
 • Kende, A., Tropp, L., & Lantos, N. A. (2017). Testing a contact intervention based on intergroup friendship between Roma and non‐Roma Hungarians: reducing bias through institutional support in a non‐supportive societal context. Journal of Applied Social Psychology, 47(1), 47-55.
 • Kende, A., Hadarics, M., & Lášticová, B. (2017). Anti-Roma attitudes as expressions of dominant social norms in Eastern Europe. International Journal of Intercultural Relations, 60, 12-27.
 • Kende, A., & Shnabel, N. (2017). Benevolent Sexism and Cross-Gender Helping: A Subtle Reinforcement of Existing Gender Relations. In E. van Leeuwen & H. Zagefka (Eds.) Intergroup Helping (pp. 23-43). Springer International Publishing.
 • Kende, A., Lantos, N. A., Belinszky, A., Csaba, S., & Lukács, Z. A. (2017). The Politicized Motivations of Volunteers in the Refugee Crisis: Intergroup Helping as the Means to Achieve Social Change. Journal of Social and Political Psychology, 5(1), 260-281.
 • Hadarics, M. (2017). Conservation motivation, social equality and left-right ideological preferences in Western and Eastern Europe. Europe’s Journal of Psychology, 12, 336-351.
 • Hadarics, M., & Kende, A. (2017). The dimensions of generalized prejudice within the dual process model: the mediating role of moral foundations. Current Psychology. Advance online publication. doi:10.1007/s12144-016-9544-x
 • Hadarics, M., & Kende, A. (2017).  A closer look at intergroup threat within the dual process model framework: the mediating role of moral foundations. Psychological Thought, 10, 167-177.
 • Zsila, Á., Orosz, G., Király, O., Urbán, R., Ujhelyi, A., Jármi, É. & Demetrovics, Z. (2017). Psychoactive Substance Use and Problematic Internet Use as Predictors of Bullying and Cyberbullying Victimization. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-14.
 • Ujhelyi A. (2017): A szelfizés médiareprezentációja. Alkalmazott Pszichológia (megjelenés alatt)
 • Nyúl B. Ferenczy D., Kende A., Szabó M. (2017) A felelősség paradoxona. A nemi erőszak mítoszok és a társas identitás összefüggései. In: Kovács (2017) Társadalmi nemek. Elméleti megközelítések és kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó

 

2016

 

 

2015

 

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2012

 

 • Banga, Cs., Szabó, Zs., & László, J. (2012) The effects of national identification and perceived termination of inter-ethnic conflicts on implicit intergroup bias: infrahumanization, linguistic intergroup bias and agency. In: Paukovic, D., Pavlakovic, V., Raos, V. (Eds) Confronting the Past: European Experience, 67-81. Zagreb: Political Science Research Centre Zagreb
 • Lantos N. A., Ven N. & Harsányi, Sz. G. (2012). Connection between need for closure and conservatism. In: Németh, D., Harsányi, Sz. G., Janacsek K. (eds.) Psychological studies in Szeged, 109-121, Szeged: JGYFK.
 • Berkics Mihály, Hunyady György (szerk.) A jog és pszichológia: egy interdiszciplináris mező, Budapest: ELTE – Eötvös Kiadó, 2012. 267 p.
 • Berkics Mihály: Rendszer és jogrendszer percepciói Magyarországon, In: Berkics Mihály, Hunyady György (szerk.): A jog és pszichológia: egy interdiszciplináris mező. 267 p. Budapest: ELTE – Eötvös Kiadó, 2012. pp. 176-197.
 • Berkics Mihály: Burkolt társadalomelmélet és rendszerkritikus sztereotípiák, In: Fülöp Márta, Szabó Éva (szerk.) A pszichológia mint társadalomtudomány: a 70 éves Hunyady György tiszteletére. 596 p., Budapest: ELTE – Eötvös Kiadó, 2012. pp. 227-244.
 • Fülöp M, Nagy T, Berkics M, Garber I, Bai X: Attitudes towards competition in the business life in different societies: a comparison of Chinese, Hungarian, Russian and Belgian business students’ views – INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 47:(Suppl. 1) p. 236. (2012)
 • Katona Nóra, Pataki Eszter, Szitó Imre, Kovács Anikó (szerk.): Ráhangolás fokról fokra: Felhasználási útmutató a „Ráhangolás életpálya építő és tervező program hallássérült tanulók részére” című tananyaghoz, Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2012. 129 p.
 • Katona Nóra, Pataki Eszter, Szitó Imre, Kovács Anikó (szerk.): Ráhangolás életpálya-építő és -tervező program hallássérült tanulók részére, Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2012. 405 p.
 • Katona Nóra: A foglalkoztathatóság fogalma, a képzésre gyakorolt hatása és haszna a felsőoktatás-munkaerőpiaci átmenet nyomonkövetésében, In: Kiss Paszkál (szerk.) Kiválóság a felsőoktatásban: tanulási eredmény, hallgatói bevonódás és a tanítás minőségfejlesztése. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012. pp. 197-216.
 • Kende Anna, Bernáth Dóra: A túlsúlyos gyerekek implicit elutasítása gyerekkorban, MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 13:(4) pp. 339-373. (2012)
 • Kende Judit, Kende Anna: Utak a társadalmi, politikai cselekvéshez: A kollektív cselekvés szociálpszichológiája, In: Berkics Mihály, Hunyady György (szerk.), A jog és pszichológia: egy interdiszciplináris mező. 267 p., Budapest: ELTE – Eötvös Kiadó, 2012. pp. 220-235.
 • Kende Judit, Kende Anna, Bolyki Dániel, Mohácsi Ágnes: Utak a társadalmi, politikai aktivizmushoz, In: Berkics Mihály, Hunyady György (szerk.), A jog és pszichológia: egy interdiszciplináris mező. 267 p., Budapest: ELTE – Eötvös Kiadó, 2012. pp. 236-267
 • Kiss Paszkál: Büszkeség, önértékelés és elköteleződés: egy irányba mutatnak a csoportközi viselkedés alapvető erői?, In: Fülöp Márta, Szabó Éva (szerk.), A pszichológia mint társadalomtudomány: a 70 éves Hunyady György tiszteletére. 596 p., Budapest: ELTE – Eötvös Kiadó, 2012. pp. 353-370.
 • Bartlett J, Birdwell J, Krekó P, Beanfield J, Győri G: Populism in Europe: Hungary, London: Demos Magyarország Alapítvány, 2012.
 • Krekó Péter, Juhász Attila: Honnan Jönnek, hányan vannak, mit csináljunk velük?, In: Sík E, Simonovits B. (szerk.), Migráns esélyek és tapasztalatok. Budapest: TÁRKI, 2012. pp. 7-30.
 • Krekó Péter: A tekintély színe és fonákja, In: Fülöp Márta, Szabó Éva (szerk.), A pszichológia mint társadalomtudomány: a 70 éves Hunyady György tiszteletére. 596 p. , Budapest: ELTE – Eötvös Kiadó, 2012. pp. 245-260.
 • Fallah N, Orosz G: Testmódosított személyek közvetett és közvetlen munkatársi alkalmasságának megítélése., In: Németh Dezső, Harsányi Szabolcs Gergő, Janacsek Karolina (szerk.),Szegedi Pszichológiai Tanulmányok 2012. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2012. pp. 175-189.
 • Farkas D, Orosz GWhy Hungarian High School Students Cheat?, PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 7:(3) pp. 279-292. (2012)
 • Farkas D, Orosz G: A kollaboratív csalás háttere magyar középiskolákban., In: Németh Dezső, Harsányi Szabolcs Gergő, Janacsek Karolina (szerk.)Szegedi Pszichológiai Tanulmányok 2012. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2012. pp. 97-109.
 • Kiss Z G, Szekeres Á, Orosz G: A közösségi oldalakkal való visszaélések potenciális áldozatai., In: Berkics Mihály, Hunyady György (szerk.),A jog és pszichológia: egy interdiszciplináris mező. 267 p. , Budapest: ELTE – Eötvös Kiadó, 2012. pp. 101-120.
 • Lauter A, Polner B, Orosz GSzervezeti kreativitás a konstruktív és destruktív versengés tükrében., ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 4: pp. 5-30. (2012)
 • Makra E, Farkas D, Orosz GA munka-család konfliktus kérdőív magyar validálása és a munka-család egyensúlyra ható tényezők.,MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 67:(3) pp. 491-518. (2012)
 • Orosz G., Jánvári M I, Salamon J.: Csalás és versengés a felsőoktatásban, PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 32:(2) pp. 153-171. (2012)
 • Orosz G, Karsai N F: Az egyetemi oktatók lelkesedésének és a hallgatók csalásának összefüggései., ISKOLAKULTÚRA 9: pp. 3-11. (2012)
 • Orosz G, Salamon J, Makkai A, Turcsik Á B: Konstruktív versengés az autópiaci szervezetekben., ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 3: pp. 5-32. (2012)
 • Orosz Gábor, Szukics Nóra: A társas összehasonlítás egyéni különbségei, PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 32:(4) pp. 361-378. (2012)
 • Talmácsi Gy, Orosz G, Birkás B, Bereczkei T: Dahling-féle machiavellizmus skála validálása., ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 3: pp. 63-82. (2012)
 • Ujhelyi AdriennOnline csoportok percepciója. In: Fülöp M., Szabó É. (2012): A pszichológia mint társadalomtudomány. A 70 éves Hunyady György tiszteletére. Eötvös Kiadó, Budapest

 

2011

 

 • Szabó Zsolt Péter, Banga Csilla, Fülöp Éva, & László János (2011) A csoportalapú érzelmek kutatása a szociálpszichológiában. Magyar Pszichológiai Szemle 66(2): 361-380.
 • Schneider B, Benenson J, Fülöp M, Berkics M., Sándor M: Cooperation and Competition, In: Smith P K, Hart C (szerk.), Blackwell Handbook of Childhood Social Development. 712 p., London: Wiley-Blackwell, 2011. pp. 472-490.
 • Gaskó Krisztina, Gönczöl Enikő, Horváth H. Attila, Katona NóraMegtanulni tanulni – de hogyan?, Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2011. 90 p. (Dobbantó)
 • Kende Anna, Illés Anikó: Hátrányos helyzetű gyerekek jelen- és jövőképe, ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 22:(4) pp. 72-92. (2011)
 • Kende Anna: Admission policy and social inequalities in primary education in Hungary, In: Degirmencioglu Serdar M, Some still more equal than others? Or equal opportunities for all?. Strasbourg: Council of Europe, 2011. pp. 53-65.
 • Kende Anna: Mondd meg: Szerinted ki vagy?: Az énkép és az identitás fejlődése koragyermekkorban, In: Danis I, Farkas M, Herczog M, Szilvási L (szerk.), A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Biztos Kezdet Kötetek II.. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2011. pp. 348-378.
 • Kiss Paszkál: Diplomás kompetenciaigény és munkaerő-piaci elégedettség., In: Garai Orsolya, Horváth Tamás, Kiss László, Szép Lilla, Veroszta Zsuzsanna (szerk.), Frissdiplomások 2010. Budapest: Educatio, 2011. pp. 105-130., (Diplomás pályakövetés)
 • Kiss PaszkálFelsőfokú tanulmányok idői horizontja Bologna előtt: háttér, ütem és kilátások., In: Bauer Béla, Szabó Andrea (szerk.), Arctalan (?) nemzedék: Ifjúság 2000-2010. 391 p., Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2011. pp. 83-100.
 • Kiss PaszkálKompetenciák – a felsőoktatás hírvivői, FELSŐOKTATÁSI MŰHELY : AZ EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT, ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT KIADVÁNYA 5:(4) pp. 11-16. (2011)
 • Koltói Lilla, Kiss Paszkál: Értelmiségi-utánpótlás: politikai jártasság és végzettség összefüggése a fiatal felnőttek között., FELSŐOKTATÁSI MŰHELY : AZ EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT, ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT KIADVÁNYA 5:(4) pp. 81-94. (2011)
 • Kiss Anikó, Krekó Péter: Válságkommunikáció a gyakorlatban, In: Szécsi Gábor (szerk.), Közélet, közigazgatás, kommunikáció: Bevezetés a közigazgatási kommunikáció elméletébe és gyakorlatába. 231 p., Budapest: Önkonet, 2011. pp. 228-270.
 • Krekó Péter, Juhász Attila, Molnár Csaba: A szélsőjobboldal iránti társadalmi kereslet növekedése Magyarországon., POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE XX.:(2.) pp. 53-79. (2011)
 • Krekó Péter: Összeesküvés-elméletek és politikai bizalom, SZÁZADVÉG 16:(62) pp. 83-106. (2011)
 • Krekó Péter: Összeesküvés-elméletek a magyar radikális jobboldal ideológiájában, In: Sándor Péter, Vass László (szerk.), Magyarország politikai évkönyve 2010-ről: kormányzat, közpolitika, közélet. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány (DKMKKA), 2011. pp. 33-34
 • Molnár Csaba, Krekó Péter: Államfetisiszták-e a magyarok?, In: Sándor Péter, Vass László (szerk.), Magyarország politikai évkönyve 2010-ről: kormányzat, közpolitika, közélet. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány (DKMKKA), 2011. pp. 30-31.

 

2010