Kari kitüntetések 2023

2023.09.11.
Kari kitüntetések 2023

Szeptember 7-én, csütörtökön hivatalosan is megnyitotta a 2023/24-es tanévet az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara. A PPK hagyományos munkatársi tanévnyitó ünnepségén 18-an vehettek át kitüntetést Zsolnai Anikó dékántól.

Intézetünkből kitüntetésben részesültek:

A kar Pro Facultate Díjjal tünteti ki azokat az ELTE állományában legalább öt éve dolgozó közalkalmazottakat, akik kiemelkedő, áldozatos munkát végeztek a Karért. A díj továbbá adható olyan jogi vagy természetes személyeknek, akik több éven át segítették a kar tevékenységét anyagi vagy más eszközökkel, illetve jó hírét vitték az itt végzett kutatásnak, oktatásnak.

Pro Facultate Díjban részesült Fehér Marcell Gábor, a Pszichológiai Intézet tanszéki ügyintézője két tanszéken végzett elkötelezett, precíz és oktatókat, hallgatókat egyaránt támogató ügyintézői munkájáért, amellyel hozzájárult a karon folyó munka minőségéhez és ezáltal annak pozitív megbecsüléséhez.

 

Pro Progressio Eruditionis Díj adományozható annak a karon oktatási feladatot ellátó személynek, aki oktatási tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez.

Pro Progressio Eruditionis Díjban részesült Bethlenfalvy Gabriella, a Pszichológiai Intézet adjunktusa klinikai pszichológusként, pszichoterapeutaként és oktatóként végzett munkájáért, amellyel nagymértékben hozzájárult a PPK klinikai és egészségpszichológia specializáció oktatási programjának fejlesztéséhez és minél gyakorlatiasabb szemléletének megvalósulásához.

 

A kar vezetése Sapere Aude Díjat adományoz annak a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében vezető szerepet betöltő oktatónak, kutatónak, aki jelentős hatású tudományos tevékenységével hozzájárult a kar hírnevének öregbítéséhez. 

Sapere Aude Díjban részesült Herman Nico Alexander Logemann, a Pszichológiai Intézet habilitált egyetemi docense, aki az általa vezetett kutatások eredményeivel és a PPK pszichológiai doktori képzésben vállalt meghatározó szerepével egyaránt hozzájárult a kar hírnevének öregbítéséhez.

Sapere Aude Díjban részesült Kun Bernadette, a Pszichológiai Intézet egyetemi docense, a viselkedési addikciók, elsősorban a munkafüggőség pszichológiai korrelátumainak feltárásában végzett eredményes, nemzetközileg is elismert kutatómunkájáért.

 

Sapere Aude Junior Díjjal ismerik el azokat a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében közreműködő hallgatókat, akik kiemelkedő eredménnyel járó tanulmányi és hallgatói tudományos tevékenységet végeztek a karon.

Sapere Aude Junior Díjban részesült Balázs Bálint a Pszichológiai Doktori Iskola PhD hallgatója, a nemzetközileg is fontos elméleti-módszertani-gyakorlati jelentőségű környezetpszichológiai-urbanisztikai határterület kutatásáért. Kiemelkedően produktív tagja az EKTI és a Környezetpszichológia Kutatócsoport közösségének, szemléletformáló projektkurzusaival az EKTI és a PPK hírnevét erősíti.

Sapere Aude Junior Díjban részesült Székely Zsuzsa pszichológia mesterszakos egyetemi hallgató kiemelkedő tanulmányi és tudományos tevékenységének elismeréséül.

Sapere Aude Junior Díjba részesült Ugrin Bálint József pszichológia mesterszakos egyetemi hallgató kiemelkedő tanulmányi és tudományos tevékenységének elismeréséül.