Szakmai Tanulás és Fejlődés a Munkahelyen Kutatócsoport

A kutatócsoport célja, hogy létrehozzon egy ún. harmadik teret, amely összekapcsolja az egyetemen megvalósuló tudományos kutatás eredményeit a szakmai tanulás gyakorlati tapasztalataival ily módon is segítve a formális, non-formális és informális keretek között megjelenő szakmai tanulás jelenségének alaposabb megértését, értelmezését.
A kutatócsoport munkája több alcsoport kutatási projektjeiben fonódik össze, felölelve a szakmai tanulás változatos problémaköreit nem titkolva azt a szándékot, hogy ebben a formában is támogassa a humán erőforrásfejlesztés szakmai professzionalizációs folyamatait. A kutatócsoport témáiban tehát szorosan kapcsolódik az intézet néhány éve elindított Emberi erőforrás tanácsadó MA képzéséhez. Hűen a harmadik tér (third space) fogalomköréhez a kutatócsoport szándéka különböző szakemberek integrációja a közös munkában, ennek következtében külső szakemberek, más karok oktatói, doktorandusz és MA hallgatók is aktívan kapcsolódnak az alprojektekhez.
A kutatócsoport további céljai között szerepel a kapcsolódó kutatók munkájának professzionális segítése, egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely ösztönzi a változatos tapasztalatok megosztását és ezáltal a szakmai tanulás/fejlődés új értelmezési kereteit hozhatja létre.


Vezetés

Kovács Zsuzsa kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu

Tagok

Mmari James kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Win Yin Mar kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Kálmán Csaba külső tag
Kis Aranka külső tag